Ondanks de twijfels die de rijksoverheid heeft over de noodzaak van de aanleg van de RijnGouweLijn, houdt het Leidse college onverkort vast aan de komst van de sneltram naar en door Leiden. (Archieffoto: Chris de Waard).

GroenLinks: "SP vraagt naar de bekende weg"

De Leidse GroenLinks-fractie is verbaast over de opstelling van de Socialistische Partij over de RijnGouweLijn (RGL). De SP stelde het college van B&W eerder deze week vragen over de lightrailverbinding en vroeg zich daarbij af of het niet verstandiger zou zijn om te wachten met het instellen van een Leids projectbureau, totdat het ‘nader onderzoek’ is afgerond waarvan sprake is in de woensdag verschenen Nota Ruimte. Vorige week stemde de SP nog in met het beschikbaar stellen van 1,5 miljoen euro voor de instelling van dat bureau. GroenLinks draait de vraagstelling daarom om: “Zijn jullie met met de GroenLinks-fractie eens dat het project RGL op dit moment niet acuut gestopt moet worden vanwege de slechte economische situatie? Investeren in openbaar vervoer is essentieel voor een leefbare toekomst,” aldus GroenLinks raadslid Yvonne van Delft in een e-mail aan SP-fractievoorzitter Paul Day.

Van Delft gaat verder: “De SP is voorstander van goed openbaar vervoer. Jullie fractie heeft zich in het verleden uitgesproken voor de aanleg van de RGL en heeft volgens mij zeer recent ook ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet voor het projectbureau. Het is geruime tijd bekend dat de aanleg van de RGL ruim 200 miljoen euro gaat kosten en dat het een langdurig proces is om de benodigde bijdrage van de rijksoverheid te verkrijgen. Pas als Leiden een goed plan kan overleggen, ook mbt het tracé door de binnenstad, kan de overheid hierover beslissen. Dat vergt dus investeringen van de kant van Leiden.

Van Delft vraagt zich verder af of de SP de kans dat de RGL er komt, groter acht wanneer Leiden haar huiswerk niet maakt en geen projectbureau instel. “Wethouder Hessing heeft telkens aangegeven dat zekerheid over de bijdrage van het rijk niet gegeven kan worden. De SP vraagt dus naar de bekende weg.”

Advertentie

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×