Drie wethouders trappen '3 wijken 2 jaar centraal' af

Een groep genodigden bezoekt dinsdag 22 juni de wijk Leiden Noord in het kader van de provinciale pilot ‘3 wijken 2 jaar centraal’. Dit bezoek vormt de eerste dag van een ‘reis door de drie steden’ waarin Leiden, Schiedam en Dordrecht met de provincie samenwerken aan de uitvoering van concrete projecten in de wijk. Op deze eerste reisdag staan de ambities en verhalen van het Kooiplein in Leiden Noord centraal. De bezoekers maken kennis met de plannen rond dit plein dat het warme, kloppende hart van de wijk moet gaan vormen. Tijdens de dag worden de kansen en dilemma’s die de Leidse aanpak kent onder de loep genomen.

Gedeputeerde Asje van Dijk geeft samen met de wethouders Ron Hillebrand (Leiden), Aike Kamsteeg (Dordrecht) en Henk Jan Habermehl (Schiedam) de officiële, ludieke aftrap van de dag. Onder de genodigden bevinden zich verder medewerkers van de provincie en de gemeenten, vertegenwoordigers van woningcorporaties en bewoners en andere betrokkenen bij de wijkprojecten in genoemde drie steden.

Het Kooiplein is een van de speerpunten uit het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord. De grootschalige aanpak van dit plein vormt een van de grootste herstructureringsoperaties van Leiden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×