Lokale CDA-fracties willen bouwen op Valkenburg

De CDA-fracties uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Alkemade en Zoeterwoude willen huizen bouwen op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Volgens de gemeentelijke fracties is er in de Leidse regio en in de Duin- en Bollenstreek een behoefte aan zo’n 33.000 nieuwe woningen tot 2020. Hierbij is uitgegaan van een migratiesaldo van 0. Beide regio’s kunnen zo’n 23.000 van de 33.000 woningen realiseren. Het CDA wil ‘een substantieel deel’ van de overige 10.000 woningen op het vliegkamp bouwen.

De Nota Ruimte heeft het met betrekking tot dit gebied momenteel echter over “groen wonen in lage dichtheden”. De lokale CDA-fracties denken dat er door die stelling slechts 2.000 tot 3.000 woningen gebouwd kunnen worden. Ze vragen daarom aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer of ze mee willen werken aan een aanpassing van de Nota Ruimte op twee punten.De gemeenten in de toekomstige fusieregio Holland-Rijnland, die per 1 juli een feit is, moet “binnen de randvoorwaarden van de groene buffer, gezamenlijk tot een goede invulling van een gebied kunnen komen, die substantieel bijdraagt aan het realiseren van de woningbouwopgave voor de regio”, aldus de brief.

Ten slotte vragen de gemeenteraadsfracties aan het CDA in de Tweede Kamer om positief te oordelen over zowel het oost-tracé (Gouda-Leiden) als het west-tracé (Leiden-Katwijk/Noordwijk) van de RijnGouweLijn. De nota stelt dat met name de nieuwe infrastructuur van het west-tracé “verder afstaat van het uitgangspunt bestaande infrastructuur beter te benutten”. De fracties in de gemeente Leiden vinden echter dat de RGL één geheel vormt en werken daarom onder het motto “geen oost, zonder west”.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×