De Oostvlietpolder bij de Vrouwenweg. Aan de overzijde van de Europaweg komen bedrijfspanden. (Archieffoto: Bram Pater).

Provincie keurt bestemmingsplan Oostvlietpolder goed

Gisteren heeft de provincie Zuid-Holland het bestemmingsplan Oostvlietpolder goedgekeurd. Burgemeester en wethouders van Leiden zien dit als een nieuwe stap richting de realisatie van de herinrichting van de Oostvlietpolder. Daarin is voorzien in het bedrijvenpark Oostvliet, ruimte voor volkstuinders en een natuurgebied.

Verschillende omwonenden en belanghebbenden, waaronder de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder hadden bedenkingen ingebracht tegen het bestemmingsplan bij de provincie. Na afweging van alle belangen komt de provincie tot het eindoordeel dat goedkeuring kan worden gegeven aan het bestemmingsplan.

De wethouders Hillebrand (Pvda, Ruimtelijke Ordening) en Geertsema (VVD, Economische Zaken) benadrukken dat de Leidse regio dringend behoefte heeft aan extra ruimte voor bedrijven. Behalve bedrijven, zal de Oostvlietpolder ook ruimte bieden aan natuur, volkstuinen, recreatie en een brede ecologische zone.

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×