14.000 Woningen voor regio Holland Rijnland

Het bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband Holland Rijnland (Leidse regio en Duin- en Bollenstreek) heeft afgelopen week ingestemd met de uitgangspunten voor een regionale woonvisie voor de periode 2005-2014. Daarin wordt onder meer afgesproken dat bij nieuwbouw 30% van de woningen in de sociale sector gebouwd moet worden. De komende jaren worden er in Holland Rijnland ruim 14.000 nieuwe woningen gebouwd.

Met de nieuwbouw van deze 14.000 huizen wordt het regionale woningtekort teruggedrongen tot 1,75%. De rijksoverheid stelt voor de realisatie van de nieuwbouw een budget beschikbaar van ruim 22 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat de afspraken in november worden vastgelegd in een convenant tussen het rijk, de provincie, de regio en de gemeente Leiden.

Geen categorie


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×