D66 komt met 'Vraag van de maand'

D66-Leiden wil met de ‘Vraag van de maand’ het contact tussen de gemeenteraadsleden van D66 en de Leidenaren verbeteren. De partij gaat via de lokale media en de eigen website vragen aan de inwoners van Leiden voorleggen. D66-leden krijgen de vraag ook per email toegezonden. De vraag gaat over een actueel thema, waarbij de D66-fractie in Leiden benieuwd is hoe daarover in de stad gedacht wordt. Iedereen die reageert krijgt een persoonlijk antwoord. De vraag van deze maand gaat over betaald parkeren.

Op 9 december wordt in de raadscommissie Economie en Verkeer het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan openbaar besproken. In dat plan wordt de toekomst van het verkeer in de stad bekeken. Naast bijvoorbeeld de Rijn-Gouwe Lijn en het fietsverkeer zal het dan ook gaan over parkeren. In de plannen van het college van B&W komen er nieuwe parkeergarages aan de rand van het centrum. Onder andere bij Molen de Valk en op het Morspoorterrein bij het Belastinggebouw). Het idee is dat het centrum zo veel mogelijk autoluw moet zijn en dat mensen aan de rand van de stad hun auto kunnen parkeren.

Ook zal er gesproken worden over een voorstel om in een brede schil rond het centrum betaald parkeren in te voeren. Dan kan het dus gaan over de Tuinstad-Staalwijk, (delen van) de Burgemeesters- en Professorenwijk en de Rijndijkbuurt, De Waard, Noord, Groenoord en het Haagwegkwartier. De redenering daarbij is dat er nu in die wijken erg veel parkeeroverlast is van mensen die in de binnenstad moeten zijn maar nu nog gratis parkeren in de omliggende wijken. “Om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen hierdoor in financiĆ«le problemen komen staat D66 er alvast sympathiek tegenover om voor de nieuwe betaald-parkeer-gebieden met een fors naar beneden aangepast tarief te werken, in vergelijking met het tarief voor de binnenstad,” aldus D66 raadslid Peter Bootsma.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×