MAB en gemeente Leiden sluiten contract over Aalmarkt

Na zeven jaar van planvoorbereiding hebben projectontwikkelaar MAB B.V. en de gemeente Leiden een contract gesloten over de ontwikkeling van het Aalmarktproject. Met het grootschalige project in de Leidse binnenstad wil de gemeente dit ‘verscholen stuk binnenstad’ ontsluiten voor winkelend publiek en de kwaliteit van de winkelstand verhogen. In de voormalige school aan de Aalmarkt ondertekenden de directeur van MAB, ir. L.J.M.J. Melchers en de Leidse wethouder dr. R. Hillebrand de overeenkomst. De avond ervoor stelde de gemeenteraad op één stem na de grondexploitatie vast. In 2003 had de raad al goedkeuring gegeven aan het bestemmingsplan. Overigens vragen meerdere raadsleden zich af of dat bestemmingsplan niet opnieuw de inspraak in moet nu de Boommarktgarage is geschrapt. Het plan is daardoor namelijk fors gewijzigd.

Het grote draagvlak in de raad kwam tot stand na vele jaren overleggen met diverse organisaties in de stad, die bezorgd waren over de toekomst van het beschermd stadsgezicht rondom de Aalmarkt. In het gebied bevinden zich veel cultuurhistorisch waardevolle gebouwen.Onder begeleiding van supervisor Wytze Patijn bereikte een forum van organisaties uit de stad vorig jaar overeenstemming met B en W over het plan. Daarmee was het maatschappelijke draagvlak gerealiseerd, gevolgd door brede steun in de gemeenteraad. In 2004 zijn de financiële consequenties in beeld gebracht, uitmondend in een globale grondexploitatie.

Buiten deze exploitatie, maar centraal onderdeel van het Aalmarktproject, is het warenhuis van V&D, dat aan modernisering toe is. Met vastgoedeigenaar Fortis en huurder VendexKBB overleggen gemeente en MAB over samenwerking. Die moet leiden tot een integrale aanpak.De gemeente zal zelf als opdrachtgever fungeren van de uitbreiding van de Stadsgehoorzaal en van een nieuw gebouw voor het popcentrum LVC.

Naast deze twee culturele voorzieningen beslaat het totale project (inclusief het warenhuis) 20.000 m2 BVO te herontwikkelen en nieuw te realiseren winkelvloer, 100 te herontwikkelen en nieuw te realiseren woningen en een parkeergarage voor bewoners met 90 plaatsen. De uitvoering is voorzien vanaf medio 2006 tot en met 2008.

Advertentie

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×