D66: geen commissies, maar politieke markt

De besluitvorming in de Leidse politiek moet toegankelijker en overzichtelijker worden. De bestaande commissievergaderingen moeten daarom vervangen worden door een laagdrempelig forum, een bijeenkomst van raadsleden, burgers, ambtenaren en collegeleden. Dat zegt de D66-fractie in de nota “Bestuurlijke vernieuwing in Leiden”, die gisteravond is aangeboden aan voorzitter Flip van As van de raadscommissie bestuur en veiligheid.   

Als het aan D66 ligt wordt dit forum een keer per week, op een vaste dag, gehouden en krijgt de bijeenkomst het karakter van een ‘politieke markt’, waar een grote rol is weggelegd voor inspraak door de bevolking. In de nota stellen de democraten voor een commissie bestuurlijke vernieuwing in het leven te roepen, die moet bestaan uit de burgemeester en een aantal raadsleden. Deze commissie moet onder meer een nieuw duaal bestuurlijk model uitwerken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×