ChristenUnie pleit opnieuw voor RGL over bestaand spoor

“Eind januari heb ik in een open brief gepleit voor het heroverwegen van de keuze om het Leidse tracé van de Rijn Gouwe Lijn (RGL) door de binnenstad te laten lopen. Sindsdien is de noodzaak hiervoor verder toegenomen,” aldus Filip van As, fractievoorzitter van de ChristenUnie in een brief aan de Leidse raad en Provinciale Staten van Zuid-Holland. “Het enthousiasme en draagvlak voor dit tracé brokkelt gestaag af. Uit de ontwerpbijeenkomsten blijkt dat er steeds ingewikkelder kunstgrepen nodig zijn om de knelpunten te verhelpen. De aangedragen oplossingen roepen ieder op zich echter nieuwe problemen op (financieel en vervoerstechnisch)”. Volgens Van As worden zowel fietsers als busreizigers de dupe van het binnenstadtracé.

De kans dat het binnenstadstracé uiteindelijk niet doorgaat is volgens hem reëel. “In zo’n situatie is het belangrijk om ook na te denken over een alternatief. Vandaar mijn pleidooi om, naast het lopende traject, een variant van de RGL over bestaand spoor serieus aandacht te geven. Laat die discussie nu maar eens op gang komen. Daar is het openbaar vervoer alleen maar mee gebaat”.

“De bereikbaarheid van de binnenstad voor fietsers komt onder druk te staan, terwijl ook de verkeersveiligheid van fietsers zal verslechteren. Onder meer de Breestraat en de Steenstraat vormen belangrijke corridors, waarvoor geen gelijkwaardige alternatieven bestaan. Ook busreizigers worden gedupeerd. Reizigersorganisatie ROVER heeft berekend dat op z’n hoogst 20% van de reizigers door de Leidse binnenstad komt uit de uit de richting van Alphen a/d Rijn. Voor 80% van alle buspassagiers betekent dit tracé dus een gedwongen overstap of een langere reisroute”. Dat is het paard achter de wagen spannen, zo schrijft Van As. Ook de verbetering van de spoorverbinding tussen Leiden en Utrecht raakt volgens de ChristenUnie met de RGL door de binnenstad verder uit beeld. De partij was overigens altijd al tegen de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn door het centrum. Alleen als dat ondergronds kan, wilde de partij er destijds wel mee instemmen.

 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×