CDA: "Leiden niet de goedkoopste gemeente"

3

“De gemeente Leiden heft van haar bewoners de laagste belastingen van de 35 grote steden van Nederland.” Dit goede nieuws bracht burgemeester Lenferink maandag naar aanleiding van het Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2006 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat niet iedereen zich kan vinden in dit ‘juich-verhaal’ blijkt uit het weblog van CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan die schrijft: “Hier is maar liefst 6x iets op af te dingen. Ten eerste is het niet waar.”

“Ten tweede is dit beeld vertekend. Ten derde is dit eenmalig. Ten vierde is dit te danken aan landelijk en niet aan lokaal beleid. Ten vijfde betreft het hier alleen de lasten voor burgers en niet voor ondernemers. En ten zesde draagt dit ‘feit’ grote risico’s in zich.”

Het CDA richt de pijlen ook op de beide VVD-wethouders Van der Sande (Financiën) en Geetsema (Economische zaken). “Goede sier maken met toevallig en eenmalig gunstige plaatjes voor de burgers is mooi, maar werk maken van lage lasten voor iedereen in Leiden, was nog mooier geweest.”

Delen

3 reacties

 1. Leendert de Lange op

  Woonlasten gaan niet omlaag door chagrijn

  Wat is het ongelooflijk jammer dat de lijstrekker van het CDA blijk geeft van een echte calvinistische kruideniersmentaliteit. Met een zure teksten wordt de Leidse woningbezitter met opgeheven vingertje gewezen op het feit dat we de kop ‘Leiden is de goedkoopste van het land’ ( Leidsch Dagblad, 11 januari 2005) niet moeten geloven. Het CDA probeert met enkele makkelijke argumenten het onderzoek van het onafhankelijke Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit Groningen) onderuit te halen. Deze organisatie heeft evenals voorgaande jaren de woonlasten in de 35 grootste steden met elkaar vergeleken. Hieruit is naar voren gekomen dat een gemiddeld Leids huishouden dit jaar 432 euro betaalt aan onroerend-zaak-belasting (OZB) en rioolrecht en hiermee de goedkoopste is van alle grote steden in Nederland. Prachtig toch. Meneer De Haan, kom dan niet opeens met het verhaal dat je Leiden nu moet gaan vergelijken met de woonlasten in Schin op Geul. Tegen de politieke stromen in heeft de VVD Leiden jarenlang geknokt voor lagere woonlasten in Leiden. Hierin zijn we gesteund door de landelijke VVD die een hard punt heeft gemaakt van de gedeeltelijke afschaffing van de OZB. Met steun van overigens het CDA en de PvdA in de Tweede Kamer is dit gelukt en worden de gemeentes netjes gecompenseerd voor de inkomsten die ze missen uit de OZB. Meneer De Haan wat is hier mis mee? De Leidse woningbezitter zal het echt een zorg zijn waar het geld vandaan komt; wat telt is dat er geld in de knip blijft zitten. Daar koop je veel meer voor dan chagrijn.

  Lasten voor bedrijven moeten omlaag

  De VVD Leiden blijft zich inzetten voor lagere lasten voor het Leidse bedrijfsleven. Veel winst valt te behalen in het schrappen van onnodige en geldverslindende regels. Dit moet echt de hoogste prioriteit hebben. Daarnaast zal nog eens kritisch gekeken moeten worden naar de tarieven voor ondernemers. Het is echter niet eerlijk om de verhoogde tarieven in het kader van het ondernemersfonds te betrekken in deze discussie. Op nadrukkelijk verzoek van het Leidse bedrijfsleven is dit ingevoerd met het uitgangspunt ‘voor ondernemers, door ondernemers’. Daar moet het ook om gaan. Ondernemers moeten weer kunnen ondernemen en onnodige regels moeten worden geschrapt.

  Belasting betalen is een keuze

  Verder spreekt het CDA de angst uit dat de PvdA en Groen Links het nu opeens weer acceptabel gaat vinden om de lasten van de Leidse burger te gaan verhogen. Uit eigen jarenlange ervaring in de Leidse Gemeenteraad kan ik de heer De Haan meedelen dat deze partijen echt geen Coelo onderzoek nodig hebben om de lasten in Leiden te willen verhogen. Het blijft dan ook van het grootste belang dat op een verstandige wijze met het belastinggeld van de Leidse inwoners wordt omgesprongen. De huidge VVD wethouder van financiën heeft – ondanks de economische tegenwind – in de afgelopen jaren laten zien dat het kan en dat het een verantwoorde keuze is om in te zetten op lage lasten. Dit is niet bereikt door zure reacties, maar door heldere en consequente politiek.

  De politiek van de VVD Leiden, DOEN!

  Leendert de Lange,

  lijsttrekker VVD Leiden

 2. Beste VVD-lijsttrekker,

  Heerlijke verkiezingsretoriek hoor! U wappert met een onderzoek van Coelo en meent dat we dat allemaal heel serieus moeten nemen, maar toen er in de ‘stratenmakersaffaire’ gewappert werd met een onderzoek van Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) waaruit bleek dat er prutswerk was afgeleverd, wuifde u dit rapport weg. Beetje selectieve politiek!

  Voor de duidelijkheid, ik pleit niet direct voor hogere lasten, maar u weet ook dat naast de lage Leidse lasten de gemeente enorme tekorten heeft (gehad) op de begroting. Dus wel hard juichen dat de lasten laag zijn, maar vervolgens geen geld hebben voor noodzakelijke investeringen in groen, onderhoud van wegen, goede bestrating e.d. Een soort ‘Bushiaanse’ politiek van lage lasten en hoge tekorten.

 3. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Beste Leendert,

  Natuurlijk zal het de Leidse burger een zorg zijn waar zijn voordeel vandaag komt. Dta voordeel is mooi, en bewust zo bedoeld door de huidige regering.

  Maar u zult moeten erkennen dat deze eenmalige Leidse uitschieter niet alleen het resultaat is van -door het CDA gesteunde- matige Leidse lastenontwikkeling.
  Want wees nu eens eerlijk: welke van de 6 punten zijn volgens u onjuist? De feiten spreken voor zich.
  Ik ben dan ook verre van chagrijnig, maar vul graag de ontbrekende feiten en achtergronden aan. U daarentegen reageert als door een wesp gestoken.

  Wat betreft de lasten voor ondernemers: alleen de door mij genoemde reclame-belasting heeft betrekking op het ondernemersfonds. Alle andere verhogingen (zoals de enorme verhoging van precario) staan daar volledig los van.
  Hoe dan ook: niet zo beledigd zijn. VVD en CDA zouden in dit opzicht aan dezelfde kant van het touw moeten trekken. Alleen denkt u kennelijk dat de strijd al gewonnen is. Terwijl ik zeg: dat is maar schijn, vooral doorgaan. In een ander nieuwsbericht op Sleutelstad spreekt u zich nu duidelijk uit voor matige lasten. Ik zie dat als winst. Nu ook de andere Leidse partijen nog.

  Overigens heb ik niets tegen calvinisten en ook niet tegen kruideniers. Beiden staan namelijk niet bekend als geldverspillers…

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline