Ook SP tegen lijstverbinding met GroenLinks

6

Nadat de Pvda al eerder liet weten geen lijstverbinding aan te willen gaan met GroenLinks, is ook de SP vanavond afgehaakt. GroenLinks zond enkele weken geleden een verzoek aan de twee andere linkse partijen in Leiden om tot een linkse samenwerking bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te komen. Daar komt nu dus niets van terecht. De Pvda gaf vorige week aan te streven naar een college met een breed draagvlak bij de Leidenaren. “Een lijstverbinding met andere partijen past daar niet bij”. SP-voorzitter Louk Rademaker heeft niet voldoende vertrouwen in het sociale en groene gezicht van GroenLinks en wijst om die reden de samenwerking van de hand.

GroenLinks schreef begin dit jaar aan de Pvda en de SP dat linkse politiek een goed alternatief voor Leiden is ten opzichte van het huidige beleid. Volgens Rademaker maakt GroenLinks dat in Leiden allerminst waar: “De stemden recent bijvoorbeeld in met de sloop van betaalbare woningen in de Pasteurstraat en de bebouwing van de Oosvlietpolder. Dat noem ik geen links geluid”.

Op 20 januari volgt nog wel een gesprek met GroenLinks en de PvdA. “Dan gaan we kijken of we tot een vorm van linkse samenwerking kunnen komen. We hopen dat zij zich weer bekeren tot echt links beleid. Luisteren naar de burger moet daarin centraal staan,” aldus SP-lijsttrekker Antoine Theeuwen.

Delen

6 reacties

 1. Rianne Becht (raadslid GroenLinks) op

  Ter correctie: De GroenLinks fractie heeft nadat haar eigen plan tot behoud van de Keurmeesterwoningen aan de Pasteurstraat verworpen was, tegen het sloopbesluit van alle woningen aan de Pasteurstraat gestemd.

 2. Natuurlijk, maar pas nadat jullie alternatieve plan verworpen was. In dit alternatieve plan was nog steeds sprake van de sloop van een aantal 30 jaar oude meergezinswoningen in goede staat. Omdat er een groot tekort is aan betaalbare woningen, en omdat mensen uit hun huizen zetten een voor die mensen ingrijpende en vervelende gebeurtenis is, vindt de SP dat er voor elke goede woning geknokt moet worden. Jullie plan was natuurlijk wel beter dan alle woningen slopen, en het is lovenswaardig hoe jullie dat professioneel hebben uitgewerkt tot een voor de gemeente acceptabel alternatief. Desalniettemin vinden wij dat je principiëel moet zijn in deze belangrijke kwestie. Des te meer als je ziet om wat voor reden die woningen gesloopt zouden worden: voor het uitzicht van de bewoners van nog te bouwen huizen. Dat zij dat uitzicht zouden krijgen was bovendien vastgelegd in een koopcontract dat de wethouder nog vóór het raadsbesluit al had getekend met de toekomstige kopers!! Dat is niet hoe democratie zou moeten werken.

 3. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Julian,

  Dat alternatieve plan (dat ook door het CDA mee werd ondertekend) is óók gesteund door de SP bij de stemmingen. Dus als dat plan was aangenomen, was de SP medeverantwoordelijk geweest voor de sloop van die 6 huizen (ipv. 12).

  Ik heb trouwens geen enkel plan, noch een amendement, van de SP gezien waarin die panden wél behouden konden blijven.

  Verder ben ik het natuurlijk met je opmerkingen over een onzorgvuldige procedure eens.

 4. Het plan was om sloop te voorkomen, om redenen die duidelijk mogen zijn. We hadden wel een amendement gemaakt van die strekking, maar ja, dan kan je net zo goed gewoon tegenstemmen, en dat hebben we dan ook gedaan. Vanuit de gedachte “elk huis is er een” hebben we nog het in opdracht van GL gemaakte plan gesteund, maar ook dat haalde het niet. Verschil met GL blijft dat de SP, in samenwerking met de bewoners, vanaf het begin geprobeerd heeft om ALLE huizen te redden.

 5. Kees Walle (SP-lid) op

  Het gaat natuurlijk niet alleen om de sloop van enkele woningen aan de Pasteurstraat. Daar kan je nog zo tegen zijn, maar dat is wat  mij betreft onvoldoende reden om geen linkse lijstverbinding aan te gaan. Veel ernstiger is dat GroenLinks als een van de collegepartijen het sloopprogramma van PvdA wethouder Hillebrand van ca. 1.300 weliswaar verouderde, maar nog goed bewoonbare woningen met een betaalbare huur steunt. Verder gaat GL akkoord met de aanleg van de miljoenen verslindende Rijn Gouwe Lijn, die naast nog andere bezwaren een ernstige bedreiging is voor het aanzicht van de historische binnenstad. Als klap op de vuurpijl heeft GL samen met haar PvdA-, VVD- en D’66-vrienden een democratische volksraadpleging over de RGL verhinderd. Eveneens heeft men in juli geweigerd om de petitie van Tan Toan Hok te ondertekenen. Met deze petitie probeerde de initiatiefnemer te bereiken dat uitgeprocedeerde asielzoekers en hun gezinnen niet op straat behoefden te slapen. Kortom: GL is een partij die (óók) in Leiden de linkse weg behoorlijk kwijt is. Ik vind dat heel triest, temeer omdat ik mij jarenlang heb ingezet voor de toenmalige PSP, zoals bekend een van de GL-voorgangers. Het is volstrekt terecht dat de SP, noch met de PvdA, noch met GL een lijstverbinding wil aangaan. Waarom zou je je verbinden met partijen die alleen nog maar in naam links zijn ? 

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline