LWG/De Groenen veroordeelt gemeentelijk voorlichtingsbeleid

Lijsttrekker Jacques de Coo van Leiden Weer Gezellig / De Groenen is boos op de gemeente. De Coo vindt dat de gemeente haar positie misbruikt om de mening van inwoners te beïnvloeden. “In toenemende mate maakt de gemeente gebruik van haar mogelijkheden om door middel van ‘communicatie’ invloed uit te oefenen op de burger. Dit is recent weer gebleken bij de RijnGouwelijn. Van oudsher geldt voor de overheid dat communicatie niet meer of minder mag zijn dan het uitdragen en verklaren van aanvaard beleid. Anders kan het de vorm aannemen van ‘propaganda’,” aldus De Coo.

“Naast suggestieve of zelfs foutieve artikelen in het wekelijkse Stadsblad is gebleken dat het college van Leiden gebruik maakt van ‘adviseurs’ om bijvoorbeeld het draagvlak onder de bevolking voor de RijnGouwelijn te vergroten. Verborgen en suggestieve enquetes blijken te zijn gehouden. Dat is in strijd met een goed communicatiebeleid.”

Ook wordt er volgens De Coo regelmatig foutief gecommuniceerd. “Dat was onlangs nog het geval rond het besluit van het college om op korte termijn met Portaal te gaan overleggen over het beheer en wat daar bijkomt van de beoogde dak- en thuislozenopvang aan de Langegracht. Het college deed het voorkomen of er al een overeenkomst zou zijn.”

In de commissievergadering van 24 januari aanstaande zal LWG/De Groenen de betrokken wethouder om opheldering vragen over de gemeentelijke communicatie rond RijnGouwelijn en vervolgens in het algemeen het gemeentelijk voorlichtingsbeleid aan de orde stellen.

Overigens ergeren ook andere politieke partijen zich aan de manier waarop de gemeente met de informatievoorziening omgaat. Zo stelde het CDa eerder deze week een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van een geheimgehouden enquete die wethouder Hessing heeft laten houden over de RijnGouweLijn. De uitslag bleek negatief en was het college dus onwelgevallig. Zowel het bestaan van de enquete als de uitslag ervan kwam aan het licht, doordat oud Pvda-wethouder Paul Bordewijk toevallig een van de 300 ondervraagden was en erover schreef op zijn weblog.

Het CDA wil ook weten of het college over andere onderwerpen geheime enquetes heeft gehouden en wat daarvan dan de uitslag was.

Leiden Gemeenteraadsverkiezingen 2006


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×