Leefbaar Leiden wil loyaliteitsverklaring van nieuwkomers

8

Lijsttrekker Daan Sloos van Leefbaar Leiden heeft een notitie geschreven, waarin hij het standpunt van zijn partij over het te voeren Leidse allochtonenbeleid uiteenzet. “Loyaliteit aan de westerse cultuur is een voorwaarde om hier goed te kunnen functioneren en het is dus belangrijk om deze loyaliteit te stimuleren. Leefbaar Leiden wil daarom dat individuele nieuwkomers, maar ook organisaties die hen vertegenwoordigen, zich door loyaliteitsverklaringen aan de westerse spelregels committeren. Wie de spelregels uit andere culturen belangrijker vind dan het burgerschap van Nederland, heeft volgens Leefbaar Leiden geen recht op verblijf in onze stad.” Sloos wil niet direct, naar Rotterdams voorbeeld, een ‘Leiden-wet’ invoeren, maar erkent wel dat het er dicht tegenaan zit.

“Ieder mens heeft recht op een eigen identiteit, maar de voertaal hier is Nederlands. Veel Leidenaars voelen zich onprettig als er overal om hen heen in de hen vertrouwde woonomgeving een onbekende taal wordt gesproken. Alle Leidenaars hebben hetzelfde recht op ontwikkeling en werk. Ouders die hun kinderen in een andere taal opvoeden, belemmeren de kansen van die kinderen op ontwikkeling en werk. Het veroorzaakt ook extra kosten in het onderwijs. Dat geld is op een veel betere wijze aan kinderen te besteden.”

“Allochtone organisaties moeten tijdelijke stations zijn die de mensen de weg wijzen naar het zelfstandig burgerschap van Leiden en ook Nederland,” aldus Sloos die vindt dat zelfstandig burgerschap betekent dat allochtonen zich zondermeer kunnen aansluiten bij Leidse organisaties. “Leefbaar Leiden wijst daarom geïnstitutionaliseerd overleg met bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse organisaties af. Dit handhaaft in feite de ‘status aparte’. Bovendien deugt het niet – in een land met scheiding tussen kerk en staat – dat de gemeente zich laat adviseren door islamitische organisaties. De dominee en de pastoor worden ook niet om raad gevraagd. Daarom wijst Leefbaar Leiden het subsidiëren van organisaties op godsdienstige grondslag ook af.”

Sloos gaat verder: “Voor Leefbaar Leiden is iedereen die zijn handen uit de mouwen wil steken van harte welkom. Voorwaarde is wel dat iedereen de westerse spelregels onderschrijft en in acht neemt. De zogenaamde ‘multiculturele samenleving’ wijzen wij af want zij is geen samenleving in de juiste betekenis van het woord en daarom voor ons een leeg en onbruikbaar begrip. Leefbaar Leiden ziet onze stad als een multi-etnische samenleving waar een gezamenlijke Nederlandse cultuur het bindmiddel moet zijn.”

“Bij het recht op eigen identiteit hoort het recht op vrijheid van godsdienst. Deze godsdienstbeleving kan echter niet op gespannen voet staan met onze westerse leefregels en cultuur”. Het beleven van de eigen godsdienst en cultuur op private grondslag juicht Sloos toe: “Zolang ze niet strijdig zijn met de Nederlandse wet en cultuur.”

Leebaar Leiden wil verder dat door middel van integratieprojecten en cultuuronderwijs aan de burgers, en vooral ook aan leerlingen die het aangaat, geleerd wordt dat zaken als antisemitisme, het aangaan van een huwelijk met een minderjarige of een neef of nicht, homohaat, het slaan van een ongehoorzame vrouw of het geen hand willen geven aan een vrouw zich absoluut niet verdragen met de Nederlandse cultuur of de daaraan van afgeleide wetten. “Overal waar mogelijk en onafhankelijk van de afkomst van burgers moet met kracht worden bevorderd dat geen enkele Leidenaar onze cultuur afwijst of anderszins met de rug naar de Leidse samenleving gaat staan.”

Tenslotte schrijft Sloos dat Leefbaar Leiden aan nieuwkomers niet zomaar dezelfde rechten op uitkeringen wil geven als aan mensen die daar al jarenlang premies voor hebben betaald. Om die reden pleit Leefbaar Leiden voor het invoeren van een systeem met speciale werkvergunningen voor immigranten. Sloos: “Met zo’n werkvergunning mogen immigranten die een bijdrage kunnen leven aan de samenleving hier werken. Ze betalen wel premies maar maken geen aanspraak op sociale voorzieningen. Na een aantal jaren bouwen ze, afhankelijk van de mate waarin ze ingeburgerd zijn, dat recht wel op. Zonder zo’n systeem blijft immigreren te vaak een enkele reis naar de onderklasse.

Delen

8 reacties

 1. “Veel Leidenaars voelen zich onprettig als er overal om hen heen in de hen vertrouwde woonomgeving een onbekende taal wordt gesproken.” Leefbaar Leiden wil zeker ook geen TOERISTEN in de stad.Want dan gaan veel Leidenaars zich onprettig voelen???

 2. Ik vind het heel verstandig dat nu eens een politieke partij. Met deze info verteld wat er zeker fout gaat. Het is verschrikkelijk om deze nieuwe mensen, een uitkering een flatje en een schotel te geven. Indien zei geen nederlands kennen krijgen ze nooit een baan, en of een goede toekomst. Mohammed heeft nooit dit soort uitleg gegeven, van dit moet zo en anders niet. Lees de boeken en maar eens over hoe het allemaal is gegaan. In de boeken staat ook helemaal niets dat een moslim een ongelovige moet doden. Maar hij was juist een vriend van christenen en joden. ook saladin was een vriend van christenen en joden. jan

 3. Weer zo’n enge partij ,we hebben het in nederland  over onze vrijhijd .

  Mogen leven en denken praten hoe je dat zelf wil ,natuurlijk is het handig als je hier woont en werkt

  je de nedrlandse taal  kunt spreken en verstaan .

  maar dat wil niet zeggen dat elke nieuwkomer zich moet laten ombouwen tot een hollandse kaaskop.

  leefbaar leiden ga lekker verhuizen naar Rotterdam .

 4. Burhan Mihçiokur op

  Een verklaring zegt mij niks….. intentie weegt zwaarder! Het moet dus gewoon in je zitten!

   

  Is het misschien niet een goed idee om een contract te tekenen waarin de nieuwkomer (desnoods ook de oudkomer) aangeeft zich echt, maar dan ook echt te zullen integreren, de Nederlandse taal te zullen leren etc. en dat de overheid garanteert dat de nieuwkomer echt, maar dan ook echt altijd/overal gelijk zal worden behandeld?    

  ((Trouwens…. hoevaak heeft u zelf (uit eigen beweging) contact gezocht met oud- of nieuwkomers met goede intenties?))

   

   

 5. Robert van Rijn op

  ‘Lijsttrekker Daan Sloos van Leefbaar Leiden heeft een notitie geschreven’

  Dat is op zich groot nieuws. Dat zijn eersteling over buitenlanders zou gaan hadden we kunnen verwachten. Daan heeft leren omgaan met computer en internet, zo blijkt. Het stuk lijkt namelijk met kopieer- en plakwerk bijeen te zijn geschraapt, met hier en daar een paar kleine veranderingen om niet te snel door de mand te vallen.

  ‘Veel Leidenaars voelen zich onprettig als er overal om hen heen in de hen vertrouwde woonomgeving een onbekende taal wordt gesproken.’

  Lees: Daan vindt buitenlanders eng en is bang. Ooit sprak hij angstig zijn verontwaardiging uit over wat hij de Islamisering van de Steenstraat en de Stationsweg noemde. Vermoedelijk denkt hij dat iedereen met wat meer pigment in huid en haar [dan Daan] zo’n ‘enge Islamiet’ is. Als hij er was gaan kijken en hier en daar een praatje had gemaakt zou hij ontdekt hebben dat er nogal wat Christelijke allochtonen een nering drijven.

  Het stuk gaat dus over buitenlanders In Leiden, maar gaat hier en daar over landelijke wet- en regelgeving. Daan zal het allemaal wel niet zo goed weten en met de verkiezingen in aantocht wil een politicus natuurlijk wel eens wat onzin roepen. Wat hij zegt over uitkeringsrechten en werkvergunningen is allemaal al eens door allerlei landelijke politici en anderen gezegd, niets nieuws dus en bovendien gaan de gemeente Leiden er niet over.

 6. Chris (de Waard), waar kan ik de notitie van Sloos en de letterlijke tekst ervan terugvinden? Op de website van Leefbaar Leiden staat de notitie namelijk niet. Als ik moet afgaan op je redactioneel doet Sloos nogal boude uitspraken in deze notitie. Daarom zou ik graag van de volledige integrale tekst kennis willen nemen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline