SP komt met alternatief voorstel muziekpodia

13

“Er moet in Leiden ruimte komen voor popcultuur”, dat vindt SP-raadskandidaat Eva de Bakker. De Leidse SP komt daarom woensdag met een alternatief voor de kleine poppodia: “Investeer in het LVC en een nieuwe zaal in de Leonarduskerk. Zo hou je een bruisende en diverse stad!” aldus De Bakker die daarmee reageert op het initiatiefvoorstel dat de Pvda samen met het CDA woensdagavond zal indienen. “Toen de SP actie voerde voor en met de gebruikers van het Muziekhuis waren deze partijen nergens te bekennen. Nu moet dit plan alles oplossen”, zegt De Bakker cynisch.

“Terwijl dezelfde partijen al jaren deze instellingen laten doodbloeden en het LVC aan het lijntje houden. Dit is een ordinaire verkiezingsstunt. Waarschijnlijk wil de PvdA verbloemen dat ze in hun verkiezingsprogramma geen woord besteden aan cultuur.”

Naast een Leidse ‘poptempel’ in de Leonarduskerk waar onder andere Q-bus terecht kan, wil de SP dat de bestaande plannen voor het LVC gewoon doorgaan. Dat betekent nieuwbouw in het Aalmarkt-gebied. Daarvoor is al 3,5 miljoen euro gereserveerd. Voor geluidsisolatie van de kerk wil de SP het geld gebruiken dat nu voor de tweede zaal van de Stadsgehoorzaal is gereserveerd.

De PvdA wil volgens De Bakker met steun van CDA alle instellingen die zich bezighouden met popmuziek doorstrepen en een nieuw popcentrum bouwen naast het Station. “Eén gebouw en verder niets dat met popmuziek te maken heeft. Dat gaat ten koste van de diversiteit aan initiatieven. Ook geven PvdA en CDA absoluut geen zekerheden aan de huidige organisaties. Ze pakken de 3,5 miljoen van het LVC af, maar datzelfde LVC moet nog maar afwachten of de huidige medewerkers straks hun baan kunnen houden. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers, die de popmuziek in Leiden een gezicht hebben gegeven. Daar gaan PvdA en CDA totaal aan voorbij.”

Delen

13 reacties

 1. De oplossing die de PvdA voorstelt staat gewoon in ons verkiezingsprogramma, mevrouw Bakker, net als een nieuw gratis cultureel festival, een nieuwe bioscoop, meer aandacht voor cultuur in het onderwijs, een Leidse museumnacht, investeren in kunstenaars, kunst in de wijk, etc. Hoezo dus ‘geen woord besteden aan cultuur’? De afgelopen periode heeft de PvdA zich ook ingespannen voor en aangedrongen op een goede oplossing voor de problemen. Bovendien zien de betrokken partijen (de Leidse programmeurs, poppodia en dergelijke) dit plan wel zitten. Jammer dat de SP daar geen oog voor heeft.

 2. Marije van den Berg op

  De kleine initiatieven waar Eva bang voor is geven op de site van de PvdA (http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/2648 )  aan juist het plan van de PvdA en het CDA goed te vinden. Decompression, What’s Juicy, Club Populair: zij zijn klein begonnen en nu toe aan de volgende stap – om ook weer plek te maken voor nieuwe, kleine initiatieven, en vaak ook in de slipstream van deze gegroeide jongens. Groeimogelijkheid – en daarmee perspectief voor de popscene – ontbreekt nu in Leiden. Juist dat is essentieel voor de motivatie voor nieuwe groepen.

 3. Beste Eva, bij deze de adressen van alle opticiens in Leiden want je opmerking: ”Waarschijnlijk wil de PvdA verbloemen dat ze in hun verkiezingsprogramma geen woord besteden aan cultuur”, klopt gewoon niet.

  1. Wiel Optiek, Van derNw Ryn 62
  2. Look OptiekBreestr 140
  3. Roosen, OptiekK Galgewater 1
  4. Dick D van Rij KontaktlensspecialistHogewoerd 11
  5. Eye-FashionHaarlemmerstr 58
  6. Laarhoven Optiek, VanStevensbloem 165
  7. Eye Wish Groeneveld5 Meipln 50
  8. Eye Wish GroeneveldKopermolen 21
  9. Hans Anders OpticiensHaarlemmerstr 42
  10. Hans Anders OpticiensStanderdmolen 33
  11. Huis Rinck Opticiens, HetBreestr 121
  12. Hurk Optiek, Van denHooigr 100
  13. Iris OptiekHaarlemmerstr 66
  14. Pearle OpticiensHaarlemmerstr 107-109
  15. SpecsaversHaarlemmerstr 151

  Voor alle geintersseerden bekijk hier ons hoofdstuk over Vrije Tijd met ruime aandacht voor cultuur.

 4. Abraham Flippo op

  Zo ken ik mevrouw Bakker van de SP weer. Dingen roepen en schrijven die aantoonbaar niet waar zijn. Het verwijt, dat het CDA de afgelopen jaren niets heeft gedaan voor het LVC, LVP de X, LVP etc. en nu als verkiezingsstunt samen met de Pv/dA met dit initiatiefvoorstel komt is werkelijk te dol voor woorden. Sinds begin 2003 heb ik mij voortdurend ingezet om een oplossing te vinden voor de problemen van het Muziekhuis en het Cultureel Centrum de X. Als ik mevrouw Bakker daarover inlicht en probeer bij te praten, krijg ik steevast het antwoord “ja, dat weet ik allemaal niet, want toen zat ik nog niet in de Raad”. Het is waar, dat de SP meegewerkt heeft aan demonstraties. Ik gaf er toen de voorkeur aan om het debat met de verantwoordelijk D66 Wethouder Hessing aan te gaan. Wat ik toen nog niet wist en niet kon weten, is, dat de Wethouder de toezegging, dat hij op zoek was naar een definitieve oplossing, niet gemeend heeft. Dat bleek mij pas op 10 januari van dit jaar. Mijn verontwaardiging daarover heb ik in de commissie voor onderwijs en cultuur dan ook niet onder stoelen of banken gestoken door te zeggen, dat ik mij ongelooflijk bedrogen door de Wethouder voel en, dat hij in plaats van dat hij op zoek was naar een oplossing in werkelijkheid een sterfhuisconstructie aan het maken was voor dat deel van de popcultuur in Leiden dat z’n plek had in de Q-buszaal. Dat de Wethouder mijn vertrouwen in hem geschonden heeft, wil nog echter nog niet zeggen, dat ik dan niets gedaan heb. Ik vind dan ook, dat de optredens die voorheen in de Q-buszaal plaatsvonden op een andere locatie moeten kunnen gaan plaatsvinden. Ook de “oplossing” voor de X kan niet op mijn steun rekenen. Eerst de Tuinzaal van de Sociëteit de Burcht voor een bedrag van € 375.000,= gaan vertimmeren, waardoor alleen “zachtere muziek” daar mogelijk wordt vind ik wegsmijten van dat gemeenschapsgeld. Bij veel optredens die de X organiseert wordt gebruik gemaakt van percussie-instrumenten. Die optredens zullen ook na de verbouwing niet mogelijk zijn. Verder zullen er gewoon vergaderingen en congressen in die Tuinzaal plaats moeten blijven vinden. Ik zie de conflicten, die er toe geleid hebben dat de X uit het Volkshuis moest vertrekken, hier dan ook al weer opdoemen en dat moeten wij dus niet willen, want besturen  is vooruitzien. Om alle organisaties onder te kunnen brengen in het Aalmarktplan blijkt het daarvoor beschikbare kavel echter te klein. Nu zich de mogelijkheid voordoet om voor alle problemen in één keer een optimale oplossing te vinden door een poptempel te bouwen in of op de te bouwen parkeergarage bij de Morspoort of op het terrein waar nu het belastingkantoor staat moeten wij naar mijn mening die kans grijpen. Nu dus weer geen halve oplossingen, maar in één keer een hele goede. De popliefhebbers in Leiden zullen ons daar dankbaar voor zijn.

  Ook over de opmerking van mevrouw Bakker, dat de tweede zaal voor de Stadsgehoorzaal maar niet gebouwd moet worden heb ik mij verbaasd. Waar zij naar mijn mening terecht stelt, dat zoveel mogelijk sromingen in de popmuziek in Leiden aan bod moeten kunnen komen vind zij dat blijkbaar niet voor de meer klassieke muziek. Het CDA vindt daarentegen, dat Leiden voor iedereen moet gaan bruisen. Verder houdt de bouw in het Aalmarktproject meer dan alleen de bouw van die tweede zaal in. De keuken voldoet nu bij lange na niet aan de Wettelijke eisen en mag dus ook niet meer gebruikt worden. De toegang voor decorstukken voldoet niet meer, omdat de trailers waarin die worden aangevoerd in de loop der jaren steeds groter zijn geworden, waardoor producties niet meer naar Leiden kunnen komen. De kleedruimten en douches voor de artiesten verkeren in een deplorabele toestand. Hier schaam ik mij als Leidenaar voor.  Als mevrouw Bakker - net als ik - ruim voor de verkiezingen bezoeken zou hebben gebracht aan de Stadsgehoorzaal en al die ernstige gebreken had gezien, zou de SP misschien tot een ander voorstel op dit punt zijn gekomen. Tenzij de SP de Stadsgehoorzaal wil opdoeken, maar zeg dat dan ook. In dat geval zal de SP het CDA tegenover zich vinden, want het CDA vindt, dat Leiden moet gaan bruisen.

  Het initiatief van de Pv/dA en het CDA heeft dan ook niets te maken met een verkiezingsstunt, maar is het resultaat van het gedurende de afgelopen drie jaar constructief zoeken naar de meest gewenste oplossingen voor de problemen die bestaan.       

 5. Alle mooie woorden van de PvdA moeten vergeleken worden met hun daden van de afgelopen paar jaar. Vers in het geheugen ligt nog de weigering om mee te werken aan een snelle oplossing voor het muziekhuis. Het LVC wordt ook al jaren aan het lijntje gehouden, en nu komt de PvdA met een plan waarbij de mensen die al zo lang proberen Leiden bruisend te houden op hun eigen baan mogen solliciteren. Concentratie van alles wat met pop te maken heeft buiten de singels is gewoon een slecht idee, dat werkt niet. Net zoals een megabioscoop leuk is voor politici die grote projecten willen realiseren, maar niet voor Leidenaren die een divers aanbod willen. En nogmaals: geen woorden maar daden.

 6. Geachte indieners van het initiatiefplan,

  Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt,vooral bij de PvdA, want de PvdA’ers vallen over elkaar heen om te reageren… Nu moet ik jullie corrigeren, want dat de SP niet luistert naar de betrokken organisaties is niet waar. Wij stellen de zaken niet mooier voor dan ze zijn, doen geen valse beloften en liegen niet. Mevrouw V.d. Berg stelt de zaken nét iets anders voor aan de organisaties dan dat ze liggen en de SP bereikt nu geluiden dat lang niet iedereen zo positief tegen de plannen aankijkt.

  En tja.. dat jullie iets-ergens-hebben opgenomen in jullie verkiezingsplan bij ”vrije tijd” , gaat natuurlijk totaal voorbij aan de mensen die (soms al meer dan 40 jaar) professioneel bezig zijn iets op te zetten. Waar overigens in jullie plan ook geen rekening mee wordt gehouden.

  Dan meneer Flippo, u moet u het niet zo aantrekken, want als u goed leest, zijn mijn verwijten over de steun aan cultuur vooral aan de PvdA gericht. Wel stelt het me teleur dat u dit plan steunt, juist omdat u voor diversiteit bent. U weet heel goed, dat de SP er is voor alle Leidenaren en diverse muziekstromingen, ook de in de klassieke muziek. Maar 9 miljoen is veel geld, daar kan heus iets vanaf, zonder dat de Stadsgehoorzaal uit elkaar valt. Daarmee doen wij niets af aan de slechte toestand van de kleedruimten en douches.

  Hopelijk heb ik een en ander verduidelijkt. Tot vanavond, als we de discussie voortzetten in de commissie!

   

 7. Marije van den Berg op

  Ik verheug me op de discussie!

  Overigens vind ik het wel jammer dat we de steun van de SP niet hebben kunnen krijgen voor dit popinitiatief. De geluiden die ik hoor bij LVP, LVC en de kleine organisatoren is vooral: we zien het op zich erg zitten, maar we willen zekerheid dat het voor elkaar komt. Ik had gehoopt dat de SP dan zou zeggen: dan gaan we met de andere partijen mee om ervoor te zorgen dat er echt iets goed gebeurt voor de popscene in Leiden. En dan hebben we de steun van iedereen hard nodig. En de mensen die dat voor elkaar kunnen krijgen bij de verschillende organisaties ook.

  Waar Eva en Julian denk ik op doelen, is op het telefoongesprek dat Eva en ik hadden over dit voorstel eerder deze week, waarin ik hen vroeg of zij mede-indiender zouden willen zijn. Ik heb toen gezegd dat ik het beter voor Leiden zou vinden wanneer we uitgaan van de vraag naar een goed poppodium dan vooral bezig zijn met het proberen aan elkaar te knopen van de losse aanbieders op verschillende plekken. Ik ben ervan overtuigd dat die houding – we willen alle losse initiatieven best een goed hard toedragen, maar niet de buidel trekken voor allerlei groepen apart – er een is geweest van pappen en nathouden. De wens van de SP om nu weer geld uit de klassieke cultuur te trekken en die in de pop te stoppen, lijkt mij daarvan een nieuw voorbeeld.

  Eva en Julian hebben daaruit geconcludeerd dat de PvdA niets te maken wil hebben met die aanbieders? Integendeel. Maar elke euro kun je maar een keer uitgeven, en dan lijkt het mij voor de stad beter om te kijken hoe je die ene euro aan zo veel mogelijk muziekliefhebbers ten goede kan laten komen. Dat betekent ook delen van faciliteiten. Geen lege podia, maar gevulde programma’s. En dat betekent ook: een nieuwe organisatie die ervoor kan zorgen dat al die wensen vervuld kunnen worden. En dat betekent weer: niet iedereen op een hoop gooien en wachten tot er iets gebeurt, maar het echt goed organiseren, met kansen maar inderdaad ook bedreigingen voor de huidige clubs. En dat van die organisatie heb ik weer niet zelf bedacht, maar hoorde ik van bijvoorbeeld de directeuren van Patronaat en Mezz. De Leidse raad moet er nu voor zorgen dat dit plan alleen maar winnaars gaat kennen.

  Ik hoop dat de SP zich wil laten overtuigen.

 8. Muziekliefhebber op

  Nou het plan van de PvdA is wel typisch. Altijd maar weer alles op een superschaal willen aanpakken. Alles moet in een groot plan van de PvdA passen en uiteindelijk komt iedereen er achter dat dat dom was. Zo ging het met de Europese grondwet (dat zien ze ook eindelijk in), zo ging het met de ‘vernieuwing’ van het middelbaar onderwijs, zo zal het gaan met een van bovenaf bedacht plan om alle popmuziek op een plek te dumpen.

  De gevolgen:

  – Het kost veel meer geld (alle bestaande voorzieningen worden weggegooid) (ik neem aan dat de VVD dus ook tegen is)

  – Het grote ‘poppodium’ gaat gigantische verliezen lijden en de gemeente mag alles bijlappen, of:

  – De gemeente gaat geen extra geld geven en het komt in handen van super-comerciële instellingen die niks ophebben met culturele cross-over, local heroes, experimentele initiatieven, enzovoorts

  – Het grootste deel van de bezoekers zal teleurgesteld zijn; ze gingen immers niet voor niks naar kleine pop-podia die een bepaald karakter hebben

  – Grote popcentra vragen om logge besturen; daar hebben vrijwillers het meestal niet zo naar hun zin

  – Vrijwilligers gaan weg, gehuurd personeel komt terug, en alles wordt dus ook nog eens een stuk duurder

  – Het podium komt ergens bij het station en dus wordt de binnenstad een dorre boel i.p.v. een bruisende stad

   

  Het is van mijlen veraf al te zien dat dit plan volledig in de soep gaat lopen. Het is gewoon een dom, van bovenaf bedacht plan. De betrokken mensen wordt een illusie voorgehouden, zij hebben straks geen plek in het nieuwe pand. Als ze hier mee instemmen zijn ze strak verdwenen en dat is precies wat een aantal partijen wil. Nu hebben de kleine podia een machtspositie omdat de gemeente al jaren beloften heeft gedaan, als ze hiermee instemmen is die positie verleden tijd. Dat is exact de bedoeling, de kleine podia worden gezien als een last door enkele partijen / wethouders. Al dat gezeur over beloften die de gemeente heeft gedaan…

   

  Denk na, popmuziekminnend leiden, het PvdA / CDA-plan draait jullie de nek om!

 9. Simon Platteel op

  Nu moeten jullie toch even ophouden met het gehuigel, niet te geloven dat jullie de pop muziek nu gaan gebruiken, nu de verkiezingen er aan komen, de Q-Bus, met mij en Hans van Polanen en Jack Koekenbakker hebben 2 jaar lopen knokken samen met Tony van het LVP, kijk en daar horen wij jullie niet over, de SP en de PVDA hebben het weer uitgevonden, loop daar al 7 jaar rond en heb daar veel geoganiseerd, toen de huur opgezegd werd verleden jaar en 2 jaar daarvoor, heb ik niemand gehoord,ik heb StadsBelang Leiden juist daarvoor opgericht, dat er nu meer dingen bij zijn gekomen zoals de RGL doet daar niets aan af, ik ben bezig en protest concert te geven In in Casa op zondag 26 februari met Jack Koekenbakker om te laten zien dat we het niet pikken, en wij hebben de SP of PVDA daarbij niet nodig,2 jaar lang je mond dicht houden en nu met ze’n alle lopen schreewen dat het zo niet langer kan,om er misselijk van te worden.

 10. De Leonarduskerk was GGLDETETYPH MIJN IDEE het is toch niet te geloven, ik stond een tijd geleden mee in de krant notabene, wat een Lef

 11. Simon,

  Jammer, maar wat je zegt over de SP klopt niet. Die bewoordingen laat ik aan jou. Ik wil je wel een tip geven: kijk uit voor belangenverstrengeling.

  Groeten,

  Eva

 12. Simon Platteel op

  Eva ik loop daar al 7 jaar rond ,alles goed geoganiseerd niet mis dacht ik zo, muziek is ook van ons, uit Leiden, we gaan ons best doen, blijf houden waar we mee bezig zijn, help ons mee.

 13. Leiden Ontzet op

  STADSPARTIJ LEIDEN ONTZET  26 01 2005

  De Stadspartij Leiden Ontzet is verheugd, dat een van haar programmapunten is overgenomen door de PVDA en het CDA, we zitten nou eenmaal in de politiek om ons programma te realiseren.
  Ook ons doel is om te komen tot een cultureelcentrum annex poppodium waar plaats is voor de activiteiten van o.a. Hot-House, de X, Q-bus, het muziekhuis en andere cultuur verbreiders.
  Alleen met de plaats zijn we niet gelukkig.Door dit centrum op de plaats van het Belastingkantoor te situeren wordt niet alleen het doortrekken van de schipholweg onmogelijk maar ook het afmaken van de city-ring richting Lammenschansweg. Juist op deze plek zijn er al problemen met de luchtkwaliteit waardoor plannen stagneren. Door dit centrum hier te plaatsen wordt dit probleem aleen maar groter en zal hier een onontwarbare verkeersknoop ontstaan met dito files.
  We blijven dan ook van mening dat ons plan aan de Breesraat moet worden gerealiseerd.
  De suggestie van de PVDA en het CDA om het op de plaats van belastingkantoor te bouwen is dan ook een onhaalbare en wat nog zal blijken een onbetaalbare verkiezingstunt die alleen maar de binnenstad uitholt.
  Ook moge het duidelijk zijn dat met dit voorstel de bereikbaarheid van de binnenstad en de doorstroming van het verkeer niet gezien wordt als een probleem door het CDA en de PVDA.

  Jan Boer en Rene Vallentgoed namens Stadspartij Leiden Ontzet
  STEMWIJZER STEM LIJST 12

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline