CDA-lijsttrekker in debat met Balkenende

13

Dinsdagavond gaat de Leidse CDA-lijsttrekker Jan-Jaap de Haan in Alphen aan de Rijn in debat met minister-president Jan Peter Balkenende. De bijeenkomst vindt plaats in het Theater Castellum in Alphen. Het thema van de avond is ‘vertrouwen in de toekomst’. Na een toespraak van de premier krijgen zes lijsttrekkers uit Zuid-Holland de gelegenheid om Balkenende te bevragen. De Leidse lijsttrekker zal de premier onder andere vragen stellen over uitgeprocedeerde asielzoekers en dakloosheid.

Uitgeprocedeerden, die hetzij niet uitgezet kúnnen worden, hetzij nog in een tweede beroepsprocedure zitten, worden uit de opvang gezet. De Haan: “We hebben in Leiden regelmatig met dit probleem te maken. Het asielbeleid is rijksbeleid, maar gemeenten hebben een zorgplicht. Deze mensen komen op straat, tenzij gemeenten via U-bocht constructies voor opvang zorgen. Maar eigenlijk mag dat niet. Ik wil van de premier weten of het kabinet dit probleem oplost, of dat zij blijft vasthouden aan het huidige beleid. Uiteindelijk zullen de gemeenten dan tegen de regels in voor oplossing moeten zorgen. Ik vind dat een moeilijk vraagstuk, waar ik graag een oplossing voor wil”.

 De CDA-bijeenkomst in Alphen aan de Rijn begint om 19.30 uur. Het Theater Castellum is gelegen aan het Rijnplein 1-3.

Delen

13 reacties

 1. Peter Bootsma op

  Ik begrijp dat we collega De Haan dinsdagavond zullen moeten missen bij de raadscommissie Bestuur en Veiligheid, waar bv een belangrijk onderwerp als de gemeentelijke reorganisatie op de agenda staat. Affijn, zo wordt wel weer even duidelijk waar de prioriteiten liggen van de lijsttrekker van het CDA…

 2. Abraham Flippo op

  Beste Peter,

  Zo’n zure reactie had ik toch niet van jou verwacht. Het CDA-Leiden meende het zich niet te kunnen permitteren  de uitgelezen kans te laten lopen om de in het artikel genoemde problematiek nog eens nadrukkelijk onder de aandacht van de Minister-President te brengen en daarover met hem in debat te gaan. Wij menen, dat de mensen in verdrukking daar recht op hebben.

  Jan-Jaap zal in de commissie adequaat worden vervangen door onze fractievoorzitter. Hieruit kun jij concluderen, dat wij zeker een groot belang toekennen aan de geagendeerde onderwerpen.

 3. Robbert Dijkhuis op

  Meneer De Haan heeft het over de gemeentelijke zorgplicht die hij te berde brengen wil bij Premier Balkenende. Is het voor de heer De Haan mogelijk om aan te geven waar het geschreven staat dat de gemeente in deze een zorgplicht heeft?

  De vraag over mensen in een vervolgprocedure heeft de Leidse VVD een aantal maanden geleden al gesteld en is door VVD Tweede Kamerlid Arno Visser aan mevrouw Verdonk voorgelegd. Zij is hier, as we speak, al mee aan de slag. Hoeft de Leidse CDA lijsttrekker dus niet voor naar J.P. de M.P.

  Volledig uitgeprocedeerden vallen inderdaad onder rijksbeleid en absoluut niet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid (of zorgplicht). Ook hier hoeft de heer De Haan Leiden dus niet voor te verlaten om opheldering te krijgen.

  Blijft het kabinet vasthouden aan het huidige beleid? Deze vraag moet een grap zijn van de heer De Haan. Wat denkt u zelf? Precies! Die vraag is bij deze dan ook beantwoord. (mocht u van de heer Balkenende echter een ander antwoord krijgen, dat hij handhaaft, dan haalt u het landelijk nieuws. Uw vraag zal dan namelijk tot het einde van dit kabinet leiden)

  Resteert uit bovenstaande nog een fijn uitje naar Alphen. Dat gun ik de heer De Haan, inclusief “the moment of glory with the PM”, van harte. Ik raad de heer De Haan echter aan om zich dan te focussen op andere vragen of onderwerpen als bovenstaande zijn intentie is. Naar de bekende weg vragen zal namelijk weinig stemen opleveren.

 4. jos zuijderwijk op

  Het is echt bizar als partijgenoten onderling gaan debatteren als men geacht wordt aan verplichtingen voortvloeiend uit het mandaat te voldoen. Hier vergeet men misschien ook dat een raadslid geacht wordt  alle burgers, hier Leidse burgers, te vertegenwoordigen. Partijen staan dan ook niet in de (Grond)wet, en iedere volksvertegenwoordiger is aanspreekbaar op zijn verplichtingen.

  Even los daarvan: is het wel verstandig om je met Balkenende te committeren. Ik zag de ongewoon goed ogende lijsttrekster van Amersfoort met Balkenende in beeld op het journaal en die moest dat oogstverhaal opzeggen. Ze deed dat met zo’n grijns als CDA-automaat dat haar geloofwaardigheid meteen in het geding is. Zeker door wat Balkenende er snedig er op liet volgen: “Dit is ongehoord goed verwoord door Amersfoort.” groet – jos

     

 5. Ik kan een lang betoog gaan houden, maar er is een m.i. algemeen aanvaardbaar principe in onze geciviliseerde samenleving en dit noemen wij medemenselijkheid. Dit is de basis, waarop een samenleving mee gefundeerd is. Dit (onze medemens) nog verder van ons wegschuiven en het “ik” nog meer centraal te stellen leidt niet tot een maakbare samenleving.

  Hier laat ik het bij, dit is m.i. meer dan voldoende.

 6. @Peter Bootsma: wat is er mis mee om naar een CDA-bijeenkomst in Alphen te gaan als de stukken voor de vergadering BV pas op vrijdagmiddag door de raadsgriffie worden aangeleverd aan de geachte raadslieden? Te kort vantevoren dus om ze goed te kunnen bestuderen. Belangstellenden/burgers krijgen de stukken trouwens helemaal niet te zien. Ik probeerde met veel pijn en moeite de Quickscan Bestuurskracht boven water te krijgen. Navraag bij de Sector Communicatie van de gemeente Leiden leverde de informatie op dat het stuk niet gedigitaliseerd is en daarom ook niet op de gemeentelijke website is terug te vinden. Met veel pijn en moeite kan ik nu 9 uur vantevoren een papieren exemplaar afhalen bij de stadhuisbalie. Het bewuste stuk is bedoeld als I/M/B blijkens de agenda van de commissievergadering, hetgeen zoveel betekent als Informatief/Meningvormend/Besluitvormend. Stel nu dat er iemand wil inspreken over dit onderwerp, dan kan dit dus niet. Wat een zooitje in die gemeente. Is dit nu publieksvoorlichting? Het wordt tijd dat er eens een keer goed de bezem door de gemeentelijke organisatie gaat, want dit kan natuurlijk niet. Het is immers niet de eerste keer dat raadsstukken op het allerlaatste moment worden aangeleverd door deze of gene gemeentelijke dienst of griffie. Misschien kunnen de heren Bootsma, Flippo en De Haan het onderwerp informatievoorziening agenderen voor de volgende BV-vergadering…?

 7. Pim van der Most op
  Bij deze wil ik even reageren op de uiterst klinische reactie van de heer Dijkhuis.

   

  Wetende ook dat de VVD eigenlijk uitsluitend zich wil inzetten ter eer en meerdere glorie van de mensen met de grote beurs.

   

  Uw reactie is tekenend meneer Dijkhuis, net als de reactie tekenend was tijdens de discussie in de Professoren en Burgemeesterswijk waarin het ging over MENSEN. Hoewel het een andere doelgroep betrof. Misschien is het u nog niet opgevallen, maar in de discussie die daar is gevoerd is het woord vuil, vuilnis en uitschot met betrekking tot mensen niet eenmaal, maar vele malen gevallen. Dit uitschot, vuil, vuilnis heeft nu, mede dank zij de inzet van een convenantgroep (waar ik ook een klein deel aan mag bijdragen) binnen let wel, BINNEN drie maanden een goed opgezet convenant en veel draagvlak gekregen. Dat nadat de gemeente al vele jaren tevergeefs, geprobeerd heeft een oplossing te vinden.

   

  Dat is niet dankzij de inzet van de VVD. Verre van dat. Maar het kan wel zijn dat het gaat over mensen waar u ook mee te maken krijgt, waar uw partij OOK voor moet besturen, die ook aanspraak zouden mogen maken op de vrijheid en beginselen waar de VVD zo meer loopt te schermen.

   

  Het is beschamend dat u zo diep gezonken bent dat u koud en kil bent waar het geen geld oplevert maar geld kost. Het is diep triest waar u dan bovendien denkt iemand die probeert wat binnen zijn vermogen ligt te doen om dat te doen voor mensen die in een ZEER KWETSBARE POSITIE zitten. Die geen groot geld hebben, die geen stemmen opleveren (want ze zullen naar alle waarschijnlijkheid tot in lengte van jaren niet gaan stemmen.

   

  Meneer Duikhuis, slaapt u lekker verder in uw fijnverwarmde knusse huisje. Mogelijk dat straks, als het allemaal met u in alle opzichten tegenzit en u hulp nodig heeft omdat u het echt niet red, dat er dan wel iemand naar u omziet en een hand naar u uitsteekt. Misschien dat dan ineens bij u het inzicht doorbreekt dat uw manier van handelen nu wel heel kil en afstandelijk is.
 8. Peter Bootsma op

  @ Dententer

  Wellicht kan ik enige opheldering geven. De stukken voor ‘Anders werken’ hebben we al eerder besproken en die staan nu dus besluitvormend op de agenda. De bestuurskrachtmeting niet, dus kan daar op ingesproken worden. Daartoe volstaat een telefoontje aan de secretaris van de commissie, Mario van Tilburg, tel. 071-5165103. Aanmelden kan tot vier uur ’s middags.

  Voorts zijn we het er geheel over eens dat het niet goed is dat de bestuurskrachtmeting niet op internet staat. Ik ben het er roerend mee eens dat dat in de 21ste eeuw niet meer voor mag komen. Goed dat u mij er op attendeert dat de informatievoorziening in deze hapert; ik heb zonet vastgesteld dat het stuk inderdaad niet op de site staat. Ik heb het inmiddels dan ook aangemeld als rondvraagpunt voor de commissievergadering van morgen en ben erg benieuwd wat wethouder Geertsema daarop te melden zal hebben.

  Beste groet,

  Peter Bootsma

  D66

 9. Robbert Dijkhuis (voorzitter VVD Leiden) op

  Heer Van der Most

  Dank voor uw reactie. Uw insteek begrijp ik en verdient een antwoord.

  Mijn reactie naar de heer De Haan kan klinisch overkomen, het is een reactie op zijn eigen insteek. Echter het onderwerp inhoudelijk beschouwend ligt het klinische absoluut niet bij de VVD. De Leidse VVD heeft zich de situatie van uitgeprocedeerde mensen, en de opvang voor betrokkenen, zeer zeker aangetrokken en heeft in 2005 actie ondernomen. Terwijl andere partijen en organisaties met elkaar aan het keuvelen waren en nodeloos, want niet beslissingsbevoegde, politici lastig vielen, hebben wij gezorgd dat de opvang daar behandeld werd waar het thuis hoort: in de Tweede Kamer. En niet zonder succes! (het CDA heb ik tijdens de discussie vorig jaar overigens helemaal niet over het onderwerp gehoord. Pas nu, een half jaar later wordt het CDA wakker.)

  Niet alleen hebben we Den Haag beroert, tot verbazing van velen in de oppositie, we hebben ook nog het verhaal in Leiden laten uitleggen tijdens een politiek cafe. Tijdens dit politiek cafe hebben Arno Visser en Wim de Boer een debat gevoerd over de problematiek. Iedereen was hier van harte welkom, u ook, en het was een zeer informatieve avond. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd.

  Uw argument dat de Leidse VVD alleen voor mensen met een grote beurs opkomt klopt dus niet. (leest u vooral ons verkiezingsprogramma, u zult blij verrast zijn over ons sociaal gezicht)

  Woorden als vuil, vuilnis of uitschot zult u mij niet horen gebruiken als het over mensen gaat. Dat u mij dit nu probeert aan te leunen, via de omweg van de opvanglokaties, begrijp ik daarom niet. Tijdens de discussie in de Professoren en Burgemeesterswijk heb ik mij publiekelijk niet uitgelaten over het onderwerp. Dat de VVD niet klakkeloos de beslissingen van wethouder Buijing overneemt, wat de zorglokaties betreft, kan denk ik alleen maar toegejuichd worden en heeft geleid tot de huidige oplossing, die de VVD in grote lijnen, van harte steunt.

  Het is jammer dat u de essentie van mijn eerdere bijdrage niet begrepen hebt (of wilt!). Het is het stellen van nutteloze vragen over het onderwerp “opvang van uitgeprocedeerden” dat als niet ter zake doende bestempeld worden kan en derhalve als nutteloze campagnetaal gezien kan worden. Dat heb ik duidelijk gemaakt. De vragen die de heer De Haan wil stellen zijn of al beantwoord, of niet relevant in een duet met de M.P. 

  Uit uw karikatuur van een VVD-er kan ik alleen maar opmaken dat u nog aardig wat politieke orientatie en informatie nodig hebt. Ik nodig u daarvoor bij deze van harte uit om naar ons aanstaande politiek cafe met Ivo Opstelten te komen, op 27 februari, vanaf 20 uur in de Branderij.

  En om u gerust te stellen: ik, en hiermee dus de VVD Leiden, ben bereikbaar voor mensen die hulp nodig hebben en zal binnen mijn/ onze mogelijkheden de benodigde hulp bieden en zoeken. Dat is namelijk ook des VVD’s! Indien u mij 1 voorbeeld geven kunt waar de VVD, daar waar zij de mogelijkheid had om te helpen, een om hulp vragende hand geweigerd heeft, dan hoor ik het graag van u.

  Met liberale, en daarmee vriendelijke, groet,

   

  Robbert Dijkhuis

 10. Jan-Jaap de Haan (CDA) op

  Misschien is meneer Dijkhuis ontgaan dat ik ca. 2 jaar geleden in een uitzending van B&W-café al in debat ben gegaan met ‘onze’ 2e-kamerfractie over de schrijnende gevallen waar gemeenten geconfronteerd worden.

  In tegenstelling tot de VVD heeft het CDA dan ook wél de motie gesteund waarin minister Verdonk werd opgeroepen ruimhartig gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid.

  Ieder kiest zijn weg om dit dossier op te lossen. Sommigen huren hotelkamers (niet mijn methode, maar dat terzijde), anderen organiseren een politiek café. Ik spreek kamerleden en (in dit geval) de MP er op aan.

  En kan de VVD (in casu U en dhr. Zevenbergen) nu stoppen met bij iedere CDA-campagne-activiteit roepen dat zij het allemaal al eerder had gedaan/gezien/gevonden/beweerd? Het begint een beetje flauw en zuur te worden. Kom op, het is campagnetijd: iedere partij laat zien waarvoor zij zich inzet. Als mijn verhaal niet consistent is, kunt u mij daarop aanspreken. Maar steeds weer melden dat u ”het allemaal al lang geleden heeft geroepen” is niet zo’n geweldige noch een erg plezierige strategie.

 11. Pim van der Most op
  Geachte heer Dijkhuis,

   

  Een karikatuur van VVD noemt u mijn betoog. Het is mogelijk wat overtrokken. Dat zeker. Het is prikkelend.

   

  Zoekend in de grote brei van pracht beloftes en verkiezingsretoriek in uw partijprogram (hoe saai kun je het maken) kon ik een bewogen beeld niet vinden. Ik kon ook geen warmte vinden in de manier waarop de VVD schrijft over mensen. Maar misschien dat ik verkeerd lees, iets wat in de wirwar van implicaties en nuance verschillen in de politiek heel gemakkelijk is. Wel kreeg ik een beeld dat economie ver boven mensen uit torent in de hoeveelheid bewoording die de VVD neerschrijft daarover.

   

  Heel helder zie ik het in ieder geval niet staan: VVD zal er alles aan doen om te zorgen dat mensen die in een kwetsbare positie verkeren te helpen. Nee, een boel gesteggel over versoepeling van regeltje dit, dingetje dat alles over voor de winkels en horeca (in het stukje werk economie en sociale zaken). Alleen over de overtreding van regels en het niet goed naleven van afspraken vind ik wel uitgebreide paragrafen. ik vind er ook het volgende:

   

  41. Sociaal beleid heeft als motto: streng maar rechtvaardig en moet vooral gericht zijn op het weer aan het werk krijgen van zoveel mogelijk mensen; mensen stimuleren te werken en hun het gereedschap daarvoor geven; wie kan werken, moet ook werken, maar ook wie niet meer aan het arbeidsproces kan deelnemen moet worden gestimuleerd aan het maatschappelijk leven mee te doen en heeft recht op een menswaardig bestaan. Daarbij geldt wel: uitkering geeft verplichting. 

   

  En tsja, dat geld zeker ook voor de dak en thuisloze? Dankzij VVD inbreng met nog minder geld moeten rondkomen wat uiteindelijk alleen maar meer overlast oplevert. (want de VVD had een motie ingediend om het extraatje uit Leiden weg te doen, zodat deze mensen nog meer gaan stelen teneinde toch in hun verslavingsbehoefte te voorzien)

   

  Oh ja, eindelijk gevonden:

  51. De VVD vindt dat overlast door de verschillende groepen dak- en thuislozen en verslaafden krachtig moet worden tegengegaan; via een goed registratiesysteem moeten we een beter beeld krijgen van de verschillende groepen; overlast kan ook worden tegengegaan door voldoende dag- en nachtopvang. De VVD wil de verschillende vormen van opvang zoveel mogelijk concentreren op 1 plek, Verder is de VVD van mening dat deze voorzieningen nadrukkelijk ook een resocialisatiedoel hebben. Daartoe moeten er niet vrijblijvende trajecten worden ontworpen waarmee de dak- en thuislozen en de verslaafden zich een betere plek in de samenleving kunnen verwerven, o.a. door werkbegeleiding, woontraining, schuldhulpverlening etc. het Sociaal Pension moet geen vaste woonplaats zijn; vast woonplekken dienen beschikbaar te zijn via de woningcorporaties en de verzorgingshuizen. Leiden biedt geen opvang of ondersteuning aan mensen van buiten de regio, met uitzondering van noodsituaties..

  Blijkbaar geen idee hoe de praktijk werkt. Mooi bureauwerk overigens. En tsja, dat je dan eindelijk je zin krijgt met het concentreren van dan en thuislozen… daar mag je meneer Niggebrugge en van Bochove zeer hartelijk voor danken. Niet de VVD, want die kreeg het in al die jaren besturen niet voor elkaar.

   

  Al na vier pagina’s door ploeteren heb ik zoiets van: laat maar. Een hoop gepraat, weinig wol. Wat de VVD bereikt heeft staat er ook niet bij, dat vinden is ook een flinke crime. Het pleit niet voor de VVD dat ze de plannen die ze heeft totaal niet concreet en afrekenbaar wenst te maken. Maar ook dat is politiek gekonkel, niet duidelijk zijn, stel je voor… zoals D’66 wil je toch ook niet eindigen door te dreigen dat je voor je principes staat en het uiteindelijk niet doet. En dan je nog gaan afvragen hoe het komt dat politiek zover af staat van die bijna uitgestorven diersoort ‘de burger’…

   

  Rest mij te stellen dat ik dit betoog geheel op persoonlijke titel doe.

  met vriendelijke groet,

   

  Pim van der Most
 12. Robbert Dijkhuis (voorzitter VVD Leiden) op

  Heer De Haan,

  Geen bewindspersoon heeft zoveel gebruik gemaakt van de discretionaire bevoegdheid als mevrouw Verdonk. Maar als je met rupsje-nooit-genoeg te maken krijgt, dan is het natuurlijk altijd te weinig.

  Veel plezier vanavond met heer Balkenende en geniet er van!

  Heer Van der Most,

  Uw laatste bijdrage toont aan dat u inderdaad hoognodig een bezoek aan de liberalen van de VVD brengen moet. U ontbeert namelijk de broodnodige kennis over uw collegae politici van liberale huize en het liberale gedachtengoed. U kunt tijdens uw bezoek als privepersoon, of als nummer 11 of 12 op de lijst van de CU (afhankelijk van het lezen van de lokale website of het lokale verkiezingsprogramma)  in contact komen met VVD-ers om hen zwaar aan de tand te voelen over het sociale gehalte van de VVD of over het onderwerp waarmee we hier oorspronkelijk begonnen. 

  De Leidse VVD zal altijd sociaal zijn binnen de grenzen van haar mogelijkheden en beperkingen. Wat dat betreft staat de VVD niet ver verwijderd van uw interpretatie van medemenselijkheid. Echter, een oproep om gelijk te krijgen door tegen landelijke wetgeving in te gaan, zoals uw partij voorstaat, zullen wij niet doen of steunen. Daarvoor is ons democratisch stelsel ons te dierbaar.

  Als u resultaten van de VVD wilt weten die in de afgelopen jaren zijn behaald, dan moet u mij toestemming geven om uw mailbox te vullen. Wel graag aangeven hoeveel ruimte u in de mailbox beschikbaar stelt, dan weet ik wanneer ik moet stoppen. U kunt natuurlijk ook alvast zelf een kijkje nemen op http://www.vvdleiden.nl

  Met vriendelijke groet,

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline