Vrienden Oosvlietpolder boos om fouten in Stemwijzer

Op de Stemwijzer voor Leiden kunnen al dan niet zwevende kiezers aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die in Leiden aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen de eigen politieke voorkeur testen. Ook krijgt men vervolgens een stemadvies. De stellingen hebben betrekking op de belangrijkste politieke kwesties, zoals de RijnGouweLijn en de bebouwing van de Oostvlietpolder. Zo luidt stelling 21: “De Oostvlietpolder moet groen blijven en mag niet worden bebouwd.” Het stemadvies dat hierop volgt, bevat volgens de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder twee fouten. Zo zou GroenLinks het met deze stelling eens zijn en zou D66 een neutraal standpunt innemen. Dit is volgens ‘de vrienden’ volstrekt onjuist: “Zowel GroenLinks als D66 kiezen, net als de PvdA en de VVD, op dit moment voor een industrieterrein in de Oostvlietpolder”.

“Van de ruim 7500 mensen die tot nu toe de stemwijzer raadpleegden, kiest een meerderheid van maar liefst 66% voor een groene Oostvlietpolder en is het dus eens met bovenstaande stelling,” aldus secretaris Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder. De vereniging heeft Stemwijzer.nl verzocht de fouten zo spoedig mogelijk te herstellen. Pieters: “Het is toch uitermate wrang als mensen op basis van de stemwijzer een verkeerde keuze zouden maken”.

Er was al eerder kritiek op de Leidse stemwijzer van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Zo worden er in de StemWijzer Leiden 10 partijprogramma’s vergeleken, terwijl er 13 partijen meedoen aan de verkiezingen. Ook de stelling over de RijnGouweLijn wordt alom bekritiseerd. Volgens de stemwijzer gaat het om een keuze voor of tegen de aanleg, terwijl in Leiden de trajectkeuze veel meer speelt.

Leiden stemwijzer


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×