D66: "Pvda-plan voor ijsbaan slecht voor sport in Leiden"

5

Het plan van de Pvda om vijf miljoen euro uit te trekken voor een nieuwe schaatshal is slecht voor de overige sporten in Leiden. Dat schrijft raadslid Sabine Verschoor van D66 Leiden in een open brief aan de Partij van de Arbeid. “In de laatste 10 jaar is ons geen enkel initiatief voor sport van de zijde de PvdA bekend. Ook is uw partij consequent tegenstander van het vergroten van het budget voor sport,” aldus Verschoor die vooral moeite heeft met het gebrek aan financiële onderbouwing van het Pvda-plan.

“Nog geen vier maanden geleden stemde de PvdA opnieuw tegen een verhoging van het sportbudget. Uw recente uitlatingen moeten dan ook gezien worden in het kader van de verkiezingscampagne. De vraag is, is dat erg? Het antwoord luidt: ja,” aldus Verschoor die de Pvda schimmigheid verwijt over de financiering van de nieuwe ijshal: “Financiële deugdelijkheid is nu eenmaal niet uw opvallendste eigenschap. Ook bij de behandeling van uw plan bleek weer dat u wel plannen maakt die miljoenen kosten, maar dat op geen enkele manier financieel wil onderbouwen. Wij vinden dat een partij van uw statuur onwaardig.”

Volgens Verschoor wil de Pvda de nieuwe ijshal financieren uit het bestaande sportbudget. “Dit zal dus ten koste gaan van nieuwe en vervangingsinvesteringen bij alle andere sporten die Leiden rijk is”. Mensen die gecharmeerd zijn van het idee van een nieuwe ijshal moeten volgens Verschoor dus, als ze tennisser, voetballer, hockeyer, rugbyspeler, atletiekbeoefenaar of bijvoorbeeld zwemmer zijn, niet bij de PvdA zijn.

D66 stelt is weliswaar niet tegen een nieuwe ijshal maar wil van de Pvda voorstellen voor de financiering ervan. Verschoor: “Omdat de nieuwe ijshal om u moverende redenen in Leiden Zuid-West moet komen, stellen we voor om deze te financieren uit het budget van WOP Zuid-west. Dat sluit in de ogen van Verschoor ook mooi aan bij het ‘enige Pvda-wapenfeit van de laatste 10 jaar op sportgebied, de steun aan sportclub Roodenburg. “Dit was ons inziens echter niet ingegeven door oprechte aandacht voor sport, maar als welzijns- en integratieproject, en gefinancierd uit het budget voor Wijkontwikkelingsplan Noord.

Delen

5 reacties

 1. Kritiese kiezer op

  Moeten we uit de amicus curiae-brief van Verschoor opmaken dat D66 kiest voor vier jaar oppositie vanwege de verstoorde relatie met de PvdA inzake het beleidsterrein sport? Of is D66 bang het label ‘sportpartij’ te verliezen aan de PvdA? Overigens, wat kosten eigenlijk de plannen van D66 inzake de RijnGouweTrein? Financiële deugdelijkheid ontbreekt daar ten enenmale nu het budget van Pechtold’s en Hessing’s prestigebaby keer op keer oploopt en elk overzicht op wat het ding de Leidse burger uiteindelijk in de portemonnee gaat kosten vooralsnog ontbreekt. Misschien kan mevr. Verschoor zich daar ook eens druk om maken?

 2. “Omdat de nieuwe ijshal om u moverende redenen in Leiden Zuid-West moet komen, stellen we voor om deze te financieren uit het budget van WOP Zuid-west.”

  Dat zal natuurlijk niet gebeuren. Mocht het echter onverhoopt wel zo zijn, dan zal ik mij, als bewoner van Zuid-West, hiertegen met alle wettelijke middelen verzetten (om te beginnen: een stem voor de PvdA is een stem tegen Zuid-West, of zoiets). Het zou goed zijn als de PvdA onmiddellijk gaat aangeven waar het geld voor bouw en exploitatie precies vandaan moet komen; dat geldt ook voor andere ijshalfanaten. Of worden de WWB-fondsen geplunderd?

 3. Sabine Verschoor (D66) op

  beste krities kiezer

  Heel goed dat u kritisch bent over de financiering van plannen, dat zijn wij ook. De financiering van de Rijn Gouwe Lijn is echter volstrekt helder, en zeker niet de blanco cheque die sommigen suggereren. Het voert wat ver om dat onder een kopje ‘ ijsbaan’ nader toe te lichten, maar daartoe ben ik graag bereid. Als u mij mailt via onderstaand mailadres, dan antwoord ik u.

  Vriendelijke groet,

 4. Een schaatstempel, een poptempel, heel veel wensen, in ieder verkiezingsprogramma staan voor tientallen miljoenen aan wensen, terwijl de (eigen) inkomsten tegenwoordig in hoge mate zijn gemaximeerd (met ‘dank’ aan ons aller strenge rekenmeester Zalm) en de afgelopen jaren het echte vet echt al wel is wegbezuinigd.

  Geen enkele partij heeft de moeite genomen haar programma door te rekenen en (al is het maar met in-orde-van-grootte-bedragen) zelf sluitend te maken door concrete en van bedragen voorziene bezuinigingen.

  Dat lijkt me slecht voor de geloofwaardigheid.

  Dat lijkt me op termijn vrij dodelijk.

  Dus niet straks weer klagen over de kloof tussen burgers en bevolking dames en heren politici.

  Zaai ijshallen, poptempels, luchtkastelen en u zult hoon oogsten.

 5. AJ (Arend-Jan) Sleijster op

  Beste Sabine, Tijdens een meer verwarrende dan verhelderende discussie op het weblog van Henny Keereweer werd mij in de aanloop naar de commissievergadering over de Sportnota al duidelijk, dat de PvdA met meer dan een mond – of zo je wilt met dubbele tong – spreekt als het gaat om de huidige en een nieuwe IJshal. Keereweer was niet bereid om klip en klaar duidelijk te maken waar het benodigde geld voor Leids ijs vandaan moest komen. De huidige woordvoerder Jamal Tchiche bleef oorverdovend stil tijdens de weblogdiscussie. Pas tijdens de vergadering openbaarde hij in eigen persoon de socialistische financiele onderbouwing: besteed het topsportbudget voor 2006 van E. 70.000 aan de instandhouding van de huidige ijsbaan in Leiden. Doe verder een fikse greep uit het benodigde extra zak met geld voor het achterstallig groot onderhoud van Leidse sportaccomodaties. Dit alles onder de simpele leuze: leve de breedtesport en onderhoud van de oude ijshal is ook onderhoud van een Leidse sportaccomodatie! Jouw stelling, dat het lumineuze PvdA-plan voor een goede oude en hele nieuwe ijsbaan slecht is voor sport in Leiden onderschrijf ik namens VVD-Leiden volledig. Gelukkig is er een alternatief plan voorhanden: een kleine ijshal met twee ijs-etages, die dankzij moderne techniek tijdelijk kunnen worden afgeschermd om te dienen als evenementenruimten (voor muziekuitvoering, beurs, congres etc.). Zo doen we niet alleen aan dubbel grondgebruik, maar besteden we elke euro ook dubbel en dwars. Met de sloop van de Groenoordhal ontbreekt het Leiden aan een moderne evenementenhal op een goed bereikbare locatie. Door bijvoorbeeld in de Leeuwenhoek een gecombineerde ijs/evenementenhal te (laten) bouwen kunnen niet alleen schaatsers uit Leiden en de Leidse regio worden bediend, maar ook economisch en toeristisch zo belangrijke evenementen voor de stad behouden blijven. Stel je eens voor: in 2010 met de auto geparkeerd op het transferium A44 of vanuit de RGL naar de ijs/evenementenhal! DOEN!     

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline