Stemadvies Leidse ondernemers: "Alles behalve Pvda"

7

Aanstaande zaterdag deelt Peter Labrujère, verkleed als Rembrandt, bij De Waag zijn ‘lijstduwerskrant’ uit. In de krant zet hij uiteen hoe het er volgens hem vroeger aan toe ging in de politiek: “Naast elkaar samen opbouwen”. Labrujère staat volgens eigen zeggen niet alleen en spreekt namens ‘de Leidse ondernemers’ als hij oproept om ‘op alle partijen behalve op de Pvda’ te stemmen. “De Pvda hoeft niet weg, maar ze moeten wel twee zetels kwijtraken. Ze zijn te groot en daardoor veel te arrogant geworden. Ze moeten weer leren om samen te werken in plaats van alles alleen maar opleggen. Hoeveel parkeerplaatsen, welke kleur je gevel moet zijn, hogere belastingen”.

Labrujère: “Als de Pvda aan de macht blijft, gaat Leiden failliet. Alle mensen die iets voor de stad willen doen, scheien er dan mee uit. Dan zet Hillebrand maar een mooi schaamscherm om heel Leiden heen met erop wat een leuke stad Leiden geweest had kunnen zijn”.

Delen

7 reacties

 1. Nou, mag ik wat inbrengen tegen deze zwartmakerij?
  Ik stem, en wel vooral hierom (Uit het verkiezingsprogramma 2006)

  “INVESTEREN OM DE STAD AANTREKKELIJKER TE MAKEN”

  Een sterke economie is van groot belang voor elke stad. Een goed ondernemersklimaat is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Ondernemers spelen een waardevolle rol in planvorming op het gebied van bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, scholingsvragen, reïntegratiebeleid, toerisme, bereikbaarheid. De gemeente zorgt voor een goede bereikbaarheid van de stad en creëert meer ruimte voor bedrijvigheid. De economie is gebaat bij de komst van toeristen. Een intensievere en meer op Leiden gerichte promotie is hiervoor essentieel.

  De laatste jaren heeft de PvdA regelmatig aandacht gevraagd voor het ondernemersklimaat en het toerisme in Leiden. Zo heeft elke onderneming zijn eigen accountmanager gekregen en is de binnenstad flink opgeknapt. De komst van de Leidse Loper maakt het voor bezoekers van de stad makkelijker om de weg in Leiden te vinden. Het Rembrandtjaar is toeristisch gezien een mooie opsteker. De binnenstad moet nog aantrekkelijker worden als winkelstad en als toeristische trekpleister.

  De PvdA wil, nog meer dan voorheen, inzetten op economische groei in Leiden en de regio. Er moeten in Leiden minimaal 4000 banen bijkomen. We zetten daarbij in op het aantrekken van bedrijven die relatief veel werknemers hebben, maar stil en schoon werken, zoals bijvoorbeeld bedrijven in de bioscience, zorg en creatieve (communicatieve en culturele) sector. Daarnaast moet het ondernemingsklimaat in Leiden flink verbeterd worden. Overbodige regels moeten worden geschrapt, de dienstverlening aan bedrijven moet worden verbeterd. We willen ervoor zorgen dat ondernemers en de gemeente elkaar over vier jaar als partners zien, niet als tegenstander of obstakel.

  Dat betekent:

  • Meer ruimte voor bedrijvigheid. Bij station Lammenschans, Groenoord en het Biosciencepark moet er meer ruimte voor bedrijvigheid gecreëerd worden. Actieve regionale samenwerking moet de bezetting en uitbreiding van de ruimten bespoedigen. De gemeente moet meer specifieke kennis in huis halen om bijvoorbeeld bedrijven uit de communicatiesector en de bioscience te werven en te bedienen.

  • 4500 banen. Het nieuwe bedrijventerrein in de Oostvlietpolder moet er zo snel mogelijk komen. Dit levert 3500 nieuwe banen op en in de regio is de vraag naar bedrijventerreinen enorm groot. Ook kunnen bedrijven uit de Waard hier dan geleidelijk gehuisvest worden. Als dit niet mogelijk is, moet er zo snel mogelijk een alternatief gevonden worden in de directe omgeving van de stad. Ook op het huidige Groenoordhallenterrein willen wij bedrijvigheid realiseren. In deze buurt kunnen er 800 tot 900 banen bijkomen. Die banen zijn heel hard nodig.

  • Aandacht voor doorgroeiers. Er zijn voldoende locaties voor starters om een bedrijf te beginnen. Dat wordt moeilijker als een bedrijf meer dan vijf werknemers heeft. Deze bedrijven trekken vaak weg. Wij willen twee nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen in Leiden. Eén op het Groenoordhallenterrein en één op het Nuonterrein aan de Langegracht voor bedrijven die minder dan 20 werknemers in dienst hebben. De gemeente stimuleert ook de realisatie van speciale gebouwen in het Biosciencepark voor deze bedrijven.

  • De inzet van de regio. Een regionaal bedrijvenloket om de serviceverlening aan ondernemers te verbeteren is een eerste stap. Een regionaal ontwikkelingsbedrijf dat een regionaal bedrijventerreinenprogramma kan uitvoeren is de tweede stap. Daarnaast moet de regio een actievere rol spelen bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid.

  • Kantoorleegstand tegengaan. De kantoorleegstand vanwege de economische recessie is een punt van zorg. De gemeente gaat samen met alle partners in de stad actief nieuwe kantoorbedrijven naar Leiden halen.

  • Beter benutten van bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen worden niet altijd optimaal benut. Als er mogelijkheden zijn om bedrijventerreinen beter en efficiënter in te richten moeten we dat niet nalaten. Ook daar hebben bedrijven die relatief veel werkgelegenheid bieden, voorrang.

  • Grondige opknapbeurt binnenstad. De PvdA vindt dat de (Nieuwe) Beestenmarkt, de Haarlemmerstraat, de Breestraat, de Steenstraat en de Stationsweg er nog niet goed genoeg uitzien. De PvdA zet fors in op verbetering van de openbare ruimte (straatmeubilair!), het opknappen van winkelpuien en het tegengaan van gevelreclame en reclameborden op straat.

  • Aantrekkelijke wijkwinkelcentra. Het opknappen van winkelcentra rond het Kooiplein en de 5 Meilaan geven de wijk een flinke positieve impuls. Ook in de Stevenshof en op andere plekken kunnen winkelcentra wel een opknapbeurt gebruiken.

  • Behoud van de buurtwinkel. De PvdA heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het ondersteunen van buurtwinkels. Dat zullen we blijven doen. Er moet budget vrij worden gemaakt om kleine (respectabele) ondernemers te binden aan een wijk. Dat kan door het bieden van goedkope leningen, het helpen opknappen van de winkelpui en door het verstrekken van startsubsidies. Wijken met weinig buurtwinkels worden kansenzones voor kleine ondernemers. Winkels zijn bij uitstek geschikt om de economie en leefbaarheid van een wijk uit het slop te tillen.

  • De gemeente moet niet alles zelf willen doen. Bedrijven willen en kunnen veel zelf regelen op een betere en soms goedkopere manier. Financiële regelingen, voor bijvoorbeeld gesubsidieerde arbeid, moeten helder, praktisch en aantrekkelijk zijn. Het inzicht bij gemeente en onderwijsinstellingen in wat bedrijven nodig hebben, moet verder groeien en leiden tot een aanbod dat beter aansluit op de vraag van ondernemers.

  • Faillissement geen eindpunt. Ondernemen is risico’s nemen. Als bedrijven failliet gaan, kunnen ondernemers persoonlijk in grote financiële problemen komen. Leiden zorgt voor goede persoonlijke ondersteuning bij schuldsanering. Faillissement hoeft niet altijd het eindpunt te zijn, het kan ook het begin zijn van een nieuwe start.

  • Meer toeristen en meer bedden. Er moeten voldoende bedden in Leiden beschikbaar zijn in alle prijscategorieën. We zijn voorstander van een nieuw hotel bij Molen de Valk (Het Kijkplein). Ook een jeugdherberg zou in Leiden een welkome aanvulling zijn. De hoogte van de toeristenbelasting moet regionaal worden afgestemd.

  • Promotie moet beter. Doordat de VVV Leiden is samengegaan in de VVV Holland Rijnland krijgt Leiden niet meer de aandacht die het verdient. Leiden moet meer grip krijgen op de eigen stadspromotie. Als dat beter kan door de promotie in eigen hand te nemen, moet daarvoor gekozen worden. Deze organisatie zou gefinancierd kunnen worden uit de toeristenbelasting. Een goede samenwerking met Noordwijk (strand en congrestoerisme) en Lisse (Keukenhof) blijft van groot belang.

  • Zeven dagen per week informatie beschikbaar. Toeristen moeten zeven dagen in de week terecht kunnen bij een informatieloket in het centrum van de stad. Op zondag maken veel mensen een uitstapje, het is dus raar dat men dan op die dag nergens terecht kan voor informatie.

  • Vervoer op maat naar Leiden voor congresgangers uit Noordwijk. Congresgangers zijn een economisch interessante groep. Noordwijk is de tweede congreslocatie van Nederland. Door congresorganisaties vervoer op maat naar Leiden aan te bieden, wil de PvdA meer congresbezoekers naar onze stad halen.

  • Leiden van boven. Het openstellen van de steigers van de Pieterskerk is altijd een groot succes. Mensen vinden het prachtig over onze stad heen te kunnen kijken. De PvdA wil daarom dat in een van de nieuwe flats bij het station een uitkijkpunt over onze historische binnenstad komt. Dat kan bijvoorbeeld een café of restaurant zijn.

  • Kunt u mij vertellen waar…. Er moeten duidelijke informatievoorzieningen in de stad komen. De PvdA denkt hierbij aan het gratis kunnen uitprinten van routekaarten en informatieborden op toeristische en drukke plekken in de stad. Ook moet de informatievoorziening over het openbaar vervoer en de fietsroutes in Leiden flink verbeterd worden.

 2. Beste Paul, iets willen en iets doen zijn twee verschillende dingen (papier is geduldig)! Het zou eerlijker zijn als je aangeeft wat de PvdA de afgelopen jaren werkelijk heeft gedaan om het ondernemersklimaat in Leiden te verbeteren.

 3. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  3500 nieuwe banen ???

  Volstrekte onzin en wel hierom: Bij het eerste bestemmingsplan Oostvlietpolder (april 1999) ging het om 40 hectare netto bedrijventerrein voor NIEUWE bedrijven. In dit bestemmingsplan werd er gerekend met 100 banen per hectare wat dus 4000 nieuwe banen zou opleveren.

  Bij de zitting van de Raad van State (voorjaar 2005) inzake het tweede bestemmingsplan Oostvlietpolder (januari 2004) is door de gemeente Leiden als nieuw punt aangevoerd dat van de 35 hectare bedrijventerrein het bij de eerste 27 hectare gaat om BESTAANDE bedrijven welke uit de stad moeten worden geplaatst (bijvoorbeeld De Waard). Blijft er nog slechts 8 hectare over voor nieuwe bedrijven hetgeen dan volgens de berekening uit het eerste bestemmingsplan slechts 800 nieuwe banen zou opleveren. Goed, laten we stellen dat de bestaande bedrijven ook nog wat nieuwe werknemers in dienst zullen nemen, dan hebben we het in de Oostvlietpolder over ongeveer 1000 nieuwe banen in tegenstelling tot 3500!

  Het zou de PvdA sieren de kiezers op dit punt juist voor te lichten.

  Daarnaast zou het de geloofwaardigheid van de PvdA ten goede komen als zij eens OBJECTIEF naar de situatie in Leiden zou kijken. Uit bijvoorbeeld het economisch beleidsonderzoek “De Atlas voor gemeenten 2004” waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland op 40 punten zijn vergeleken kwam naar voren dat Leiden op economisch gebied goed scoort! Leiden scoort echter slecht op het punt ‘nabijheid van natuur’.

  Daarnaast stelde het onderzoek:
  – Hoe aantrekkelijker de woonomgeving van een stad, des te hoger is de economische groei.
  – De woonaantrekkelijkheid van een stad wordt bepaald door factoren als bereikbaarheid, historisch karakter, cultureel aanbod, uitgaansleven en (last but not least) de nabijheid van groen!

  De aanleg van weer een industrieterrein in inmiddels de allerlaatste agrarische polder van Leiden heeft, als je de uitkomsten van dit onderzoek bekijkt, ongetwijfeld een averechts effect.

  Kort samengevat: Groen is goed voor de Leidse economie!

 4. @ Paul en Vrienden van de Oostvlietpolder

  Als je het verkiezingsprogrammavan de PvdA bekijkt krijg je steeds meer twijfels over de richting die de jullie opwillen. Dit is uit het deel 11. Groen en water, Geen groen inleveren, zoeken naar uitbreiding.

  citaat: “• Verbinding Leiden Zuid West met de Grote Polder. Leidenaren uit Zuidwest moeten nu een heel eind omlopen en fietsen om te kunnen genieten van de het groen aan de oostzijde van de stad. Daarom wil de PvdA Leiden Zuidwest met de Oostvlietpolder en de Grote Polder verbinden door een fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal aan te leggen. Deze brug brengt het groen in beide polders veel dichterbij.”

  Welk groen is er straks nog in de Oostvlietpolder als het door de PvdA zo gewenste bedrijventerrein is aangelegd ?

 5. Wilmar Kortleever op

  Nou ben ik bepaald geen onverdeeld voorstander van de plannen in de Oostvlietpolder, maar dat bericht van Piet Schuur hierboven klopt niet erg. Ja, in de Oostvlietpolder blijft bij uitvoering van die plannen (veel) minder groen over. Maar als oud-bewoner van Zuid-West zou ik toch erg blij zijn geweest met een dergelijke (fiets)verbinding tussen ZW en de oostkant van Leiden. Als recreant, zelfs als veelvuldig fietser die kant uit, heb ik namelijk zo goed als niks aan de Oostvlietpolder (sorry). Voor natuurliefhebbers ligt dat een tikkie genuanceerder natuurlijk – en dat de bijzonder effectieve bewonersgroep ertegen is, kan ik me helemaal goed voorstellen.

  Overigens “grappig” dat het stadsbestuur inclusief de blijkbaar zo ’dominante’ PvdA veelvuldig bekritiseerd wordt dat ze het oor te veel laat hangen naar de ondernemers en dat je nu deze actie van Labrujere ziet. Want het stadsbestuur gelijkstellen aan de PvdA geeft die club toch een tikkie teveel eer. Sterker nog, andere partijen staan morgen bij Labrujere op de stoep, verwacht ik, voor ditzelfde stemadvies. Want de meeste voorbeelden die hij geeft zijn van zaken die in portefeuilles bij wethouders van andere partijen – en die kunnen het toch niet over hun kant laten gaan als de PvdA blijkbaar alle verworvenheden van de afgelopen raadsperiode mag claimen? ;-)))

 6. ik zie heel wat punten die de pvda wil veranderen…

  wat hebben jullie dan de afgelopen vier jaar gedaan als er nog zoveel te verbeteren valt???

  leuk trouwens een strand langs de korte vliet?!@#

  heb je nou echt niets anders te verzinnen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline