Integriteit wethouderskandidaat GroenLinks ter discussie

Oud-medewerker integriteitszorg mr. drs. Caroline Raat van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft vandaag forse beschuldigingen geuit aan het adres van kandidaatwethouder John Steegh van GroenLinks. “Als oud-medewerker (jurist, o.m. belast met integriteitszorg) van het Hoogheemraadschap van Rijnland moet ik helaas (!) mededelen dat aan de integriteit van het vorige College van Dijkgraaf en Hoogheemraden, waar de heer Steegh ook deel van uitmaakte, getwijfeld is,” zo schrijft ze op de website van GroenLinks.

Raadslid Hans van Egdom, tevens voorzitter van de sollicitatiecommissie, stelt dat deze commissie niet op de hoogte was van enige twijfel over de integriteit van Steegh en zal hem om een reactie vragen. Van Egdom wil verder niet op de beschuldigingen ingaan. De sollicitatiecommissie sprak de afgelopen weken overigens met vier kandidaatwethouders en stelde daarbij onder meer ‘de integriteitsvraag’ aan de orde. Dat kan erop wijzen dat Steegh informatie heeft achtergehouden.

Raat noemt als voorbeeld een discussie rond een “snoepreisje” naar Parijs dat college en directie (van het Hoogheemraadschap) zichzelf – zonder voorafgaande toestemming van de VV en zonder dit bekend te maken – cadeau deed. “Pas toen dit voorval in de pers bekend was geworden, heeft het college het nodig gevonden om, bij monde van de heer Steegh, dit snoepreisje te verantwoorden,” aldus Raat die stelt nooit de behoefte te hebben gehad om aan ‘deze zwarte, maar erg leerzame bladzijde in mijn persoonlijke geschiedenis’ ruchtbaarheid te geven. “Maar nu de heer Steegh namens GroenLinks wethouder zal worden, voel ik mij hiertoe gedwongen. Ik vraag mij af of de sollicitatiecommissie van deze feiten op de hoogte was. De recente ontwikkelingen rond de heer Pormes maken duidelijk dat GroenLinks op het punt van integriteitsonderzoek nog het nodige te leren heeft”.

Raat schrijft verder dat naar aanleiding van deze kwestie door het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden geprobeerd is haar op een zijspoor te zetten. Overigens zonder succes. “Aan deze onrechtmatige en onmenselijke pogingen heeft de heer Steegh een actieve bijdrage geleverd”.

Advertentie

Leiden havana


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×