Mogelijk toch Eurodusnie-café aan Hooglandse Kerkgracht

De gemeente gaat onderzoeken of café de Linkse Kerk van Eurodusnie gelegaliseerd kan worden op de nieuwe plek aan de Hooglandse Kerkgracht, waar tot voor kort de Weggeefwinkel was gevestigd. Wethouder Witteman zei dat gisteravond tijdens een debat in de gemeenteraad over de ontruiming van de Vrijplaats Koppenhinksteeg. Volgens Witteman is de gemeente verplicht een verzoek van die strekking door Eurodusnie te onderzoeken. Daarbij gaf hij aan niet op voorhand tegen zo’n legalisatie te zijn. Volgens Witteman zijn er signalen dat het goed zou zijn voor de buurt. Oppositiepartijen CDA en VVD zijn furieus.

Fractievoorzitter Jan-Jaap de Haan (CDA) gaf aan dat zijn partij vorig jaar alleen heeft ingestemd met de legalisatie van de vrijplaats, omdat daarmee de Weggeefwinkel en het toenmalige Eetcafé Las Vegas een formele status zouden krijgen. De partij is mordicus tegen een horecabestemming. Ook de VVD heeft geen goed woord over voor de draai die het college maakt. Eind augustus kreeg de VVD nog de verzekering dat het college absoluut niet zou meewerken aan de vestiging van een horecagelegenheid.

Volgens wethouder Witteman zal de gemeente een zogenaamde artikel 19 procedure starten als Eurodusnie een vergunningaanvraag indient. “We zijn ook gewoon verplicht om zo’n aanvraag te beoordelen, net als bij ieder ander die zo’n verzoek indient,” aldus de PvdA-wethouder die eraan toevoegde dat de uitkomst van zo’n procdure niet op voorhand vaststaat. “Bij zo’n procedure wordt een belangenafweging gemaakt en krijgt de buurt inspraak. dat kan ook leiden tot een weigering, maar al de buurt en Eurodusnie het willen en wij het als gemeente een gunstige ontwikkeling vinden dan is de mogelijkheid er dat het doorgaat.”

De komende tijd zal Eurodusnie wel open mogen, maar daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag er geen alcohol worden geschonken en mogen er niet meer dan 50 mensen tegelijkertijd in de panden aanwezig zijn. De politie zal dit regelmatig controleren en bij overtredingen proces-verbaal opmaken.

Volgens wethouder Witteman kan de gemeente het ontbreken van een aantal vergunningen wel gedogen tijdens het legalisatieproces, maar wordt er met de veiligheid van mensen niet gemarchandeerd. Tijdens een inspectie bleek vorige week dat het pand brandgevaarlijk is. Er is geen ventilatie, er zijn geen vluchtwegen en er zijn te weinig blusmiddelen. Volgens de brandweer is er sprake van een levensbedreigende situatie.

Witteman wil wel dat Eurodusnie nu snel werk maakt van het regelen van alle benodigde vergunningen. Alleen een aanvraag voor een alcoholvergunning is ingediend. Binnen twee weken wil Witteman ook de aanvragen voor een gebruiksvergunning, een bouw- en een monumentenvergunning.

Advertentie

Leiden Linkse Kerk


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×