De leden van de LWSVZRDZEWTOAG al 'watertrappelend' voor het bordes van het stadhuis. (Foto: Chris de Waard).

Kleinste sportclub van Leiden goed vertegenwoordigd

Ook de met stip allerkleinste sportclub van Leiden liep afgelopen avond mee in de taptoe. De LWSVZRDZEWTOAG was met 100% van alle (bestuurs)leden aanwezig. Deze ludieke zwemclub van Rens Heruer (oud-bestuurslid 3 October Vereeniging) en Ton Elderhorst (Commissaris van de 3 October Vereeniging) hebben hun clubje opgericht op 30 april 2004. De twee gaan sindsdien geregeld samen zwemmen.

De naam van de club luidt voluit: Leidsche watersportvereniging “Zwem recht door zee en weer terug” op algemene grondslag.

Leiden 3 Oktober 2006


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×