Sportverenigingen slachtoffer van tekorten De Zijl

De Leidse sportverenigingen betalen de prijs voor de tekorten bij recreatief zwemmen De Zijl. De Leidse Sport Federatie noemt de 5% tarievenverhoging op de sport en 6% op de zwemaccommodaties om de tekorten op het recreatief zwemmen. Sportverenigingen betalen de prijs voor tekorten bij recreatief zwemmen in De Zijl. De Leidse Sport Federatie noemt de 5% tarievenverhoging op de sport en 6% op de zwemaccommodaties om de tekorten op het recreatief zwemmen bij zwembad in de Zijl onaanvaardbaar en vraagt om een ‘herstart’. “De investeringen in de overkapping van de Zijl waren door de LSF afgeraden, omdat de voorspellingen over bezoekersaantallen voor het recreatief zwemmen veel te optimistisch waren. Nu wordt de rekening van de exploitatietekorten van de Zijl doorgeschoven naar de georganiseerde sport van Leiden.

Het gaat niet alleen om een exorbitante tariefsverhoging (normaal zo’n 1,25%, nu 5% en voor de zwemverenigingen zelfs 6%), maar ook dat de nadelige gevolgen van een als recreatieve voorziening bedoelde investering worden afgewenteld op de georganiseerde sport. Een tariefsverhoging van deze orde houdt in dat de verenigingen tot een forse contributieverhoging moeten overgaan. Dit treft ongeveer 45.000 Leidenaren, die in georganiseerd/verenigingsverband sporten. Dit is onaanvaardbaar”. Aldus Jan Breedeveld, voorzitter van de LSF.

De LSF verklaart dat met het tot stand komen van de sportnota ‘Startschot’ een begin gemaakt leek te worden met een gerichte ondersteuning van de georganiseerde sport in Leiden. Met redelijke hoge verwachtingen heeft de LSF uitgekeken naar het verder operationeel maken van de voorgenomen doelen. De feiten: In februari 2006 (net een half jaar geleden) is de sportnota ‘Startschot’vastgesteld, breed gedragen en tot stand gekomen met inzet en medewerking van alle sportbetrokkenen in Leiden; in deze nota is vastgelegd dat voor achterstallig onderhoud jaarlijks € 600.000,- noodzakelijk is, en dat jaarlijks € 177.000,- beschikbaar moet komen voor uitbreiding van het voorzieningenniveau;van deze in totaal vastgestelde € 800.000,- is tot nu toe door het college € 400.000,- ter beschikking gesteld; van die € 400.000,- moet nu – naar het zich laat aanzien – bijna € 120.000,- door de georganiseerde sport zelf worden opgebracht.

Niet alleen wordt de door de gemeenteraad noodzakelijk geachte inhaalslag (wegwerken achterstallig onderhoud) financieel gehalveerd, maar moeten de verenigingen ook nog een stevig deel van het ter beschikking te stellen budget zelf opbrengen.Daarnaast blijkt dat de door vele verenigingen zo vermaledijde ‘heffing op de reclameborden’ in 2007, ondanks een breed gedragen gemeenteraadsbesluit hiertegen, toch weer geheven gaat worden. Lukt het de verenigingen om met veel moeite fondsen uit het bedrijfsleven binnen te halen, worden deze weer door de gemeente afgeroomd!

Leiden sport


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×