CDA brengt motie meeuwenoverlast in

CDA gemeenteraadslid Joost Bleijie zal vanavond tijdens de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om de meeuwenproblematiek in Leiden aan te pakken. “We hebben afgelopen zomer veel publiciteit gehad rondom de meeuwenproblematiek. Nu willen we graag spijkers met koppen slaan en de Leidenaren ook kunnen vertellen dat we er iets aan gaan doen” aldus Bleijie die de oplossing vooral zoekt in het inzetten van een valkenier om de leefomgeving van de meeuwen te verontrusten.

“We zijn afgelopen zomer overspoeld met reacties die ons beeld helaas bevestigde: er is veel overlast in vrijwel alle Leidse wijken en er wordt weinig ondernomen om de overlast aan te pakken” zo geeft Bleijie aan. Zoekend naar een diervriendelijke oplossing kwam het CDA Raadslid uit bij diverse valkeniers bedrijven die elders inNederland de problemen met meeuwen succesvol aanpakken. “Het is een verjagingsmethode die bijvoorbeeld op Schiphol en Rotterdam Airport erg goed werkt. De leefomgeving van de meeuwen wordt zodoende verontrust iets wat voor de grote populaties in Leiden een reden is om te vertrekken” aldus Bleijie die tevens aangeeft dat het belangrijk is nu werk te maken van oplossingen zodat ze tijdens het komende broedseizoen al vruchten kunnen afwerpen. Cruciaal bij de motie is dat het college ontheffing aanvraagt op de flora- en faunawet om ingrijpen mogelijk te maken. 

“De meeuw is een beschermde vogelsoort endus kan je er weinig tegen ondernemen. Als we werk willen maken van methoden die de overlast kunnen reduceren is ontheffing cruciaal” aldus Bleijie. Met de ontheffing kan het college een voorstel uitwerken waarin de door het CDA geopperde oplossingen centraal staan. Bleijie heeft goede hoop heeft dat de motie vanavond een meerderheid haalt in de Raad. “Ik denk dat iedereen zich ervan bewust is dat we niet stil kunnen blijven zitten. We hebben immers allemaal kunnen zien hoe de meeuwenproblematie  kleeft onder de bevolking en hoe noodzakelijk het is om met oplossingen te komen”.

Advertentie

Leiden meeuwenoverlast


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×