Leiden en Oegstgeest bestuurlijk op één lijn

De plannen voor een tunnel tussen Poelgeest en de Merenwijk komen te vervallen, maar de ontsluiting van deze wijken wordt wel verbeterd door een brug over de Haarlemmertrekvaart. Dat is één van de uitkomsten van het bestuurlijk’overleg tussen Leiden en Oegstgeest. Op dinsdag 17 oktober ondertekenden de colleges van Burgemeesters en Wethouders gemeenten Leiden en Oegstgeest een bestuursovereenkomst. De afgelopen weken is hard gewerkt aan afspraken tussen beide gemeenten. Oude afspraken met betrekking tot de tunnel en de Haarlemmer Trekvaart komen te vervallen. Ook zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van de Haarlemmer Trekvaart en de drie daaraan gelegen bruggen.

Nieuwe afspraken zijn financieel vertaald en vastgelegd in de bestuursovereenkomst. Door het niet bouwen van de tunnel komen er voor beide gemeenten gelden vrij die worden besteed aan de bouw van een nieuwe brug over de Haarlemmer Trekvaart. Oegstgeestst en Leiden hebben afgesproken dat de tunnel onder het spoor bij de Clusiuslaan richting de Merenwijk in Leiden komt te vervallen. In plaats daarvan wordt een brug gebouwd ter ontsluiting van Poelgeest en het Trekvaartplein. De ontsluiting komt in het verlengde van de Hugo de Vrieslaan en aansluitend op de Oegstgeesterweg. De brug wordt met alle bijbehorende werken (2 kleine bruggen over slootjes, opritten, wegaansluitingen, rotonde op de Oegstgeesterweg e.d.) gebouwd c.q. aangelegd door de gemeente Leiden. De brug is geschikt voor autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers en wandelaars. Bruggen worden opgeknapt en beter onderhouden Ook worden de bruggen in de Haarlemmer Trekvaart(weg) de Vissersbrug, Poelgeesterbrug en Kwaakbrug opgeknapt. De Kwaakbrug wordt ingericht als brug, geschikt voor fiets-, voetgangers en incidenteel autoverkeer. Aan de provincie Zuid-Holland wordt verzocht om de Wegenlegger (register waarin alle openbare paden staan vermeld en waarin o.a. het onderhoud is geregeld) aan te passen zodat het onderhoud van de bruggen niet langer ligt bij de gemeente Leiden, maar voortaan bij Oegstgeest.

Besloten is om ook aandacht te besteden aan de Broekwegtunnel. Hoewel deze tunnel al veiliger is gemaakt, onder meer door het aanbrengen van lichtarmaturen, gaan Leiden en Oegstgeest gezamenlijk een onderzoek doen naar mogelijke verbetering van de (sociale) veiligheid. Zonodig worden nog passende maatregelen getroffen. De Wijkvereniging Poelgeest is positief Jan Nieuwenhuis, voorzitter van de wijkvereniging Poelgeest reageert positief op de gemaakte afspraken: “Het besluit om de tunnel niet aan te leggen wordt door het bestuur van de wijkvereniging Poelgeest bijzonder positief ontvangen. De afgelopen jaren is door de wijk zeer intensief en op vele manieren ingezet op het stoppen van deze uiterst ongewenste ontwikkeling. Het bestuur feliciteert de beide Colleges van Burgemeester en Wethouders met deze belangrijke stap. Deze getuigt van de positieve wending die de bestuurlijke samenwerking tussen Oegstgeest en Leiden na de afgelopen verkiezingen heeft genomen. In het bijzonder dankt het bestuur de projectwethouder Arjan de Kok en zijn mensen voor hun initiatief en de effectieve aanpak die tot dit prachtige resultaat hebben geleid. Het bestuur ziet nu met nog meer vertrouwen de verdere realisatie van onze prachtige wijk tegemoet.”

De bestuursovereenkomst is een zeer positieve ontwikkeling voor de gemeenten Oegstgeest en Leiden. Bestuurlijk zitten beide gemeenten op één lijn. De overeenkomst is veel omvattend, één zaak staat echter voorop; beide gemeenten worden er beter van. Alle afspraken leiden niet tot meer kosten, maar voorzien wel in een betere ontsluiting voor beide gemeenten. Beide verantwoordelijk wethouders van Gemeente Oegstgeest Eric Mackay en Arjan de Kok zijn zeer tevreden. Arjan de Kok reageert namens beide: “Natuurlijk ben ik bijzonder blij met dit resultaat. Een lang gekoesterde wens van de gehele gemeenteraad en heel veel inwoners van Poelgeest gaat in vervulling. Ook het conflict met Leiden over de Haarlemmer Trekvaart is achter de rug. Dit is een mooi moment. Maar het geeft aan dat bestuurlijke verhoudingen in de toekomst beter zullen zijn. En dat is goed voor onze inwoners!”

Ook de beide verantwoordelijk wethouders Marc Witteman en John Steegh van de gemeente Leiden zijn blij met dit akkoord. Wethouder Marc Witteman van Leiden reageert namens beide: “ Ook wij zijn blij dat we met deze overeenkomst goede afspraken hebben kunnen maken. Het is goed dat er nu duidelijkheid is over het onderhoud van de Haarlemmer Trekvaart en de daaraan gelegen bruggen. We hebben in een goede sfeer overleg gevoerd met Oegstgeest en zijn mede daardoor tot een mooi akkoord gekomen. Dit is vast het begin van een intensievere bestuurlijke samenwerking tussen Leiden en Oegstgeest.” De onderdelen uit het Convenant uit 1995 en het Bindend Advies van de arbitragecommissie Poelgeest uit 2004, die betrekking hebben op de bouw van de tunnel en de inrichting van de Haarlemmerweg en de Kwaakbrug en overige genoemde wegen buiten het plangebied Poelgeest, worden met deze bestuurovereenkomst onverbindend verklaard. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat zij zich in de bestuursovereenkomst kan vinden.

Leiden Oegstgeest Politiek Brug Poelgeest


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×