Wethouder Van As mag naar zusterstad Juicalpa

Wethouder Filip van As (Economische Zaken/ChristenUnie) mag een kennismakend bezoekje brengen aan de Leidse zusterstad Juicalpa in het Midden-Amerikaanse Nicaragua. Hij heeft hiervoor toestemming gekregen van het Leidse College van B & W, mits hij hiervan maar uitgebreid verslag uitbrengt aan de gemeenteraad. Van As gaat in Juicalpa kijken in hoeverre de hulp die vanuit de gemeente Leiden en door particulieren aan de zusterstad geboden wordt werkelijk op de goede plekken belandt. Aan het reisje is een bedrag verbonden van 1500 euro, af te schrijven ten laste van de gemeentepot Bestuursorganen. Van As brengt van 21 tot 29 oktober een bezoek aan Juicalpa.

Ook de gemeentesecretaris mag een bezoekje gaan brengen aan Denemarken. De Gemeente Leiden is een van de zeven gemeenten die het Actieplan Gemeentelijke Diensteverlening heeft ondertekend. Het Actieplan maakt versneld werk van het verbeteren van de elektronische dienstverelening aan burgers en bedrijven met als resultaat een klantgerichte, transparante en toegankelijke gemeente voor iedereen.

In het kader van het programma Andere Overheid wordt in Denemarken een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de aanwezigheid van de gemeentesecretaris dringend gewenst is. Als gevolg van de intergriteitscode moeten buitenlandse dienstreizen van hoge ambtenaren door het College van B & W geaccordeerd worden. De kosten aan deze dienstreis verbonden worden ondergebracht bij de begroting Concernstaf. Wat precies de kosten zijn is niet bekend.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×