Referendumkamer ziet geen dringende redenen voor afwijzing

De Referendumkamer is van oordeel dat de vijftien in het raadsbesluit van 17 oktober genoemde punten noch op zichzelf, noch in hun onderlinge samenhang dringende redenen opleveren voor de afwijzing van het verzoek om een referendum te houden over het raadsvoorstel inzake de zondagsopenstelling van winkels buiten de binnenstad. De coalitiepartijen brachten 15 afzonderlijke redenen in tegen het organiseren van een referendum over de  winkelsluitingstijden op de zondagen buiten de singels. De Referendumkamer veegt ze allemaal van tafel als inhoudelijke bezwaren en niet als fundamentele redenen om een referendum tegen te houden.  

Zij verzoekt de gemeenteraad grondig van het uitgebreide advies kennis te nemen en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming over dit punt. De Referendumkamer heeft onder andere de minderheidsbelangen van winkeliers besproken, de kosten van een dubbel referendum, de vraagstelling en de gevolgen voor de ondernemers. Ook op handen zijnde nieuwe landelijke wetgeving op dit punt vindt de Referendumkamer geen reden om een referendum in dit stadium af te wijzen. De raad mag zelf aangeven wat zij in Leiden als toeristisch gebied wil aanmerken. Ook het feit dat niet elke Leidenaar baat dan wel last heeft van openstelling van winkels op zondag vindt de Referendumkamer niet overtuigend genoeg. Op alle punten komt zij met een negatief advies.  

Een dringende reden om een referendum tegen te houden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de Gemeente Leiden een grote subsidie misloopt als de uitslag van het referendum negatief is (waarbij je weer kunt afwegen hoe groot die subsidie dan moet zijn) of dat de verwachting gerechtvaardigd lijkt dat verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet (en ook hier gaat het weer om de mate waarin). Hiervan is echter volgens de Referendumkamer geen sprake. Met de wet in de hand ziet de Referendumkamer geen enkel bezwaar om het inleidend verzoek van de indieners positief te honoreren. Aan alle wettelijke eisen is in ieder geval voldaan. Het woord is nu wederom aan de gemeenteraad.  

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×