Internetdiscussie over Oostvlietpolder

Leidens allerlaatste agrarische polder, de Oostvlietpolder, houdt al vele jaren de gemoederen bezig. Moest de polder eerst grotendeels verdwijnen vanwege de aanleg van een baggerstortplaats voor zwaar vervuilde bagger, nu dreigt de polder alsnog te worden vernietigd door de realisatie van een industrieterrein. Destijds stelden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden dat een baggerstortplaats beslist noodzakelijk was en dat de Oostvlietpolder daarvoor de beste locatie was. Inmiddels is gebleken dat deze argumenten niet juist waren omdat er bij de Slufter (Rotterdam) nog voldoende capaciteit is om vervuilde bagger te storten en er steeds meer alternatieve verwerkingsmethoden beschikbaar zijn.

Ondanks het tekort aan groen in en om Leiden, de ingediende 6.413 handtekeningen voor het behoud van de Oostvlietpolder en de 70% van de raadplegers van Stemwijzer.nl die bij de gemeenteraadsverkiezingen (voorjaar 2006) voor het behoud van de Oostvlietpolder stemden, willen provincie en gemeente als het gaat om de aanleg van een industrieterrein van geen wijken weten. Zij weigeren categorisch om zich ook maar enigszins in te zetten in een poging deze alom gewaardeerde polder te behouden en ook nu blijven zij benadrukken dat een industrieterrein in de Oostvlietpolder beslist noodzakelijk is.

Om over de Oostvlietpolder een inhoudelijke discussie te voeren en over diverse zaken hieromtrent wat meer helderheid te krijgen, start de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) de komende maanden op internet aan de hand van stellingen een gastenboek waar een ieder middels het plaatsen van berichten op kan reageren. Regelmatig zullen er stellingen worden toegevoegd.

De eerste stelling luidt: Leiden heeft in verhouding tot andere gemeenten veel te weinig groen. De Oostvlietpolder moet daarom groen blijven.

Reageren op deze stelling is mogelijk via //www.vriendenoostvlietpolder.nl

Advertentie

Leiden Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×