Wethouder Jonas pal achter sociale recherche Leiden

De berichtgeving over de toename van het aantal klachten tegen de sociale recherche vraagt om een reactie. Verantwoordelijk wethouder van Sociale Zaken Paul Jonas (SP/Sociale Zaken) verklaart daarover: “Het team van de sociale recherche in Leiden bestaat uit zeer ervaren en geroutineerde medewerkers, voor wie sociale bejegening en respect voor de privacy voorop staat. Dat blijkt ook uit vele reacties van cliënten die ik onder ogen heb gekregen. Daarnaast is het natuurlijk hun taak en verantwoordelijkheid om mogelijke fraude op te sporen. De uitkeringen moeten bij die mensen terecht komen die er recht op hebben. Ik heb het volste vertrouwen in dit team. Zij hebben mijn steun, zeker in de huidige situatie waarin ook hun gezinnen onder druk komen te staan door de effecten van de berichtgeving in de media.”

Jonas: “Daarnaast ben ook ik van mening dat de huidige situatie kwetsbaar is voor beide partijen en daarom ook voor verbetering vatbaar. Het zou beter zijn als de gesprekken worden opgenomen of als er een onafhankelijke derde bij aanwezig is. Er ligt een wetsontwerp voor, en daar zal ik mij sterk voor maken. Maar, we moeten oppassen dat het middel niet te zwaar wordt ingezet en alleen voor die situaties waarin sprake is van harde aanwijzingen. “

Jonas: “Tenslotte wil ik wel kwijt dat het natuurlijk zo is dat ik als wethouder geen commentaar kan en wil geven over individuele zaken, en zeker niet als die nog onder de rechter zijn. Waarbij ik wel wil opmerken dat de rechter in het verleden ook positief heeft geoordeeld over aangiftes van en vorderingen op frauderende cliënten. Ik neem alle voorliggende klachten serieus en wij hebben dan ook gevraagd om een onafhankelijk onderzoek door rechercheurs van het district Duin- en Bollenstreek.”

Advertentie

Leiden socialerecherche


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×