Grotere affiches voor Provinciale Staten toegestaan

Het College van B & W heeft gisteren besloten het maximumformaat voor posters op de gemeentelijke aanplakplaatsen weer los te laten. Bij de vorige verkiezingen gold nog een maximumformaat van A2. Dit bleek toch wel wat te klein en er bleef veel ruimte ongebruikt. Nu er minder partijen meedoen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten dan voor de Tweede-Kamerverkiezingen is zelfs het A0-formaat toegestaan. Wel is met de fracties afgesproken dat er niet eerder met de plakcampagne begonnen mag worden dan 7 februari 2007, precies een maand voor de verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen waren enige partijen te vroeg gestart.  

Er komen aparte aanplakplaatsen voor de voor-en tegenstanders van de RijnGouwelijn.

In de richtlijnen verkiezingspropaganda worden de spelregels gegeven waaraan politieke partijen zich dienen te houden bij het maken van propaganda voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Saten op 7 maart 2007.  De Dienst Milieu en Beheer is opgedragen toezicht te houden op de naleving en in voorkomende gevallen bij overtreding daadwerkelijk op te treden. De Griffie brengt de fractievoorzitters van de Leidse politieke partijen op de hoogte van de richtlijnen.

De gemeente plakt de affiches gratis mits tijdig aangeleverd. Elke partij die meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen mag maximaal 35 affiches leveren. Voor te laat aangeleverde affiches wordt een bedrag van 728 euro in rekening gebracht.

  

Leiden psverk2007


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×