CDA: "Leiden heeft de hoogste OZB"

Volgens de nieuwe financieel woordvoerder van de CDA-fractie, Arjen Bonestroo, zijn de lokale lasten in Leiden buitensporig gestegen. Hij doet deze uitspraak naar aanleiding van de publicatie van het jaarlijkse lastenoverzicht van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de lagere Overheden, het COELO. Het CDA heeft tijdens de begrotingsbehandeling al gewaarschuwd dat Leiden uit de pas zou gaan lopen, aldus Bonestroo. De totale gemiddelde woonlasten stegen in Leiden van 436 euro in 2006 naar 603 euro in 2007, een stijging van 167 euro, ofwel ruim 38%. Bonestroo: “De afgelopen jaren is er met veel moeite gewerkt aan een gematigde lastenontwikkeling. Leiden had daardoor een gunstig fiscaal klimaat. Dat is nu in één jaar te grabbel gegooid. Met nog een gat van 7,5 miljoen op de begroting, doet dat het ergste vrezen voor de toekomst. Het CDA pleit voor een gematigde lasten ontwikkeling. Zes keer de landelijke stijging voldoet duidelijk niet aan dat criterium”

In de 37 onderzochte steden is de woonlastenstijging 5,6 %, grotendeels veroorzaakt door de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De gemiddelde OZB-heffing is vrijwel niet gestegen. Bonestroo: “Des te schijnender is het dat Leiden de hoogste OZB-heffing van alle onderzochte steden heeft, namelijk 361 euro.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×