Stand van zaken verbouwing Muziekhuis

Vlak voor de zomer van 2006 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een oplossing voor de huisvestingsproblemen van de Muziekorganisaties die gehuisvest zijn in het Muziekhuis aan de Uiterste-/Middelstegracht. Dit budget is onder andere bestemd voor de verbouwing van de Q-buszaal van het Muziekhuis. De verbouwing van de Q-buszaal duurt langer dan gepland. Dit betekent ook dat deze zaal later dan gepland weer in gebruik kan worden genomen. Hiervoor zijn verschillende redenen. Samengevat komt het erop neer dat de gemeente alle inbreng, eisen en wensen serieus wil kunnen behandelen. Daar is tijd voor nodig.

Er is bijvoorbeeld tijd nodig voor de uitvoering van de motie van de Raad waarin wordt gevraagd om een convenant met de buurt. De gemeente is nu met de buurt en de gebruikers van het pand een convenant aan het maken, dat kan gevolgen hebben voor de aanpassingen die aan het pand gedaan moeten worden. Dat moet serieus meegenomen worden.

Daarnaast stellen de muziekorganisaties bepaalde eisen en wensen aan de verbouwing van de Q-buszaal. De gemeente wil deze organisaties een pand bieden dat bruikbaar voor ze is en hecht daarom veel waarde aan het in goed overleg tot stand laten komen van de gewenste voorziening. Ook is er overleg geweest met de akoestisch adviseur van de buurman over de inhoud en de haalbaarheid van de verbouwing. 

Gemeente, LVP en stichting Muziekhuis vinden het jammer dat er vertraging ontstaat, maar vinden het belangrijk dat er een goed en breed gedragen plan voor het Muziekhuis komt. De gemeente begrijpt dat het voor de muziekinstellingen lang duurt totdat de deuren van de Q-buszaal weer opengaan. Deze instellingen hebben hierdoor bijvoorbeeld problemen om vrijwilligers vast te houden. De muziekorganisaties hebben echter ook begrip voor de gemeente en vinden het postief dat zij nauw betrokken worden als het gaat om hun wensen en eisen ten aanzien van de Q-buszaal. Ook vinden zij dat het contact tussen de ambtenaren en muziekorganisaties het laatste jaar goed is.

Naast de plannen met de Q-bus, denken de muziekorganisaties ook hard mee over de plannen voor het nieuwe Muziekcentrum de Nobel. Overigens is er naar aanleiding van het raadsbesluit van vorig jaar geld gereserveerd voor organisaties die normaal in het Muziekhuis programmeren en dat nu niet kunnen vanwege de sluiting. Dat geld is bedoeld om elders te kunnen programmeren. Dit geld is nog steeds beschikbaar.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×