D66 fel tegen bedelverbod in Leiden

De Leidse D66 fractie is er fel op tegen om bedelarij in de stad strafbaar te stellen. Het college van B & W stelt dit voor in de nieuwe APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. De plannen worden 13 februari in de raadscommissie Bestuur & Leefbaarheid besproken.

Duoraadslid Jeffrey van Haaster vindt het een ‘vloerkleed-maatregel’: “Men gaat ervan uit dat armoede niet meer bestaat als bedelarij aan het oog van het publiek wordt onttrokken.” D66 vindt dat het verschijnsel bedelarij opgelost moet worden, maar dan wel via armoedebestrijding en hulpverlening. Volgens van Haaster kiezen de voorstanders van het bedelverbod helaas voor boetes en bestraffing, dit is volgens hem asociaal: “Hulpbehoevenden worden gestraft voor de sociale nood die onmiskenbaar nog altijd in onze stad aanwezig is.”

Van Haaster ergert zich verder aan de uitspraak van het college dat ‘bedelaars als hinderlijk worden ervaren’ en dat zij daarom een verbod op bedelarij nodig acht. “Ik vind het beschamend dat een hele, nota bene kwetsbare bevolkingsgroep als overlast aan de kant wordt gezet! We mogen als samenleving de ogen niet sluiten voor armoede, dakloosheid en andere sociale problemen.” Behalve het bedelverbod willen de democraten ook andere vrijheidsbeperkingen in de nieuwe APV aan de kaak stellen, zoals het verbod op blowen en stoepkrijten.

Leiden Bedelverbod


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×