SP vraagt aandacht Plasterk voor Leo Kannerschool

Hoewel strikt genomen niet gelegen op Leids grondgebied vraagt Eva de Bakker van de SP Leiden de nieuwe minister van onderwijs Ronald Plasterk toch de problemen van de Oegstgeeste Leo Kannerschool nog eens opnieuw te willen bekijken. De brief is ondertekend door de voltallige gemeenteraad. Ook het College van B & W staat sympathiek tegenover de actie van de SP. Eerder deed de gemeente Alkemade al een dergelijke oproep aan het adres van Plassterken Leiden wilde daarom niet achterblijven. De Leo Kannerschool kampt met een stijgende wachtlijst van kinderen met een autistische aandoening. Zelf ziet de school geen mogelijkheden die wachtlijsten weg te werken. Reguliere scholen bieden te weinig soelaas voor deze groep kinderen. De school moet nodig uitgebreid worden maar heeft daar zelf geen middelen voor.     

Het Ministerie van Onderwijs remt de financiering van Bijzonder Onderwijs. Echter in dit geval is het bezoeken van een reguliere school voor autistische kinderen niet wenselijk. Plasterk wordt nu gevraagd dit besluit nog eens te heroverwegen.  

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×