Provincie: "Leiden moet tram door binnenstad accepteren"

De provincie Zuid-Holland heeft de Leidse gemeenteraad gisteren in een brief laten weten dat deze een tram door de binnenstad zal moeten accepteren. In de brief wijzen Gedeputeerde Staten Leiden op de reeds door de gemeente gemaakte en ondertekende afspraken. Het referendum verandert daar niets aan, aldus de provincie. Het komt er volgens Gedeputeerde Staten kort op neer dat Leiden nog steeds gebonden is aan eerder gemaakte afspraken. Bovendien, zo wordt in de brief gesteld, gaat het bij de RijnGouwelijn om een bovenregionaal project dat nooit geschikt zou zijn geweest voor een referendum.

Volgens de provincie zou de discussie nu alleen nog maar moeten gaan over zaken als enkelspoor door de Breestraat, dubbelspoor bij de haltes en wanneer met de voorbereidende werkzaamheden kan worden begonnen. Tijdens het referendum in Leiden konden de inwoners alleen maar voor of tegen de RijnGouwelijn stemmen, zoals bekend stemde een ruime meerderheid tegen. Tot slot wijst de provincie in de brief nog eens op de grote belangen voor de steden die aan het spoor grenzen en dat er ook voor Leiden veel op het spel staat.

Leiden RijnGouwelijn


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×