Voorstel kwijtschelding belastingen kleine ondernemers

Het CDA Leiden en Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) hebben afgelopen dinsdagavond tijdens de vergadering van de commissie Werk en Financiën een initiatiefvoorstel ingediend om kleinere ondernemers en zelfstandigen kwijt te schelden van gemeentelijke belastingen. Het voorstel werd gesteund door vrijwel alle partijen, ook wethouder Raymond Keur noemde het voorstel “sympathiek” en heeft toegezegd te bekijken op welke wijze deze vorm van kwijtschelding kan worden ingevoerd.

Eli de Graaf van de SLO: “Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen kunnen kwijtschelding krijgen voor gemeentelijke belastingen. Maar voor ondernemers met een inkomen op bijstandsniveau geldt dit niet”. Wouter den Hollander van het CDA vindt kleine ondernemers erg belangrijk voor de stad: “Zonder hen geen buurtwinkels in de wijken”. Het voorstel heeft ook betrekking op bijvoorbeeld freelance fotografen en musici.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×