Pilot Jeugd Preventie Team voortgezet

Het College van B & W heeft deze week besloten de in 2006 gestarte pilot Jeugd Preventie Team om te zetten in een structurele voorziening. Doelstelling van de pilot was om ten minste 100 jongeren door te leiden naar het Jeugd Preventie Team maar dit zijn er 278 geworden. De doelstelling is dus ruimschoots gehaald en alle betrokken partijen zijn bijzonder tevreden met de nieuwe ketenaanpak. Politie, Bureau Jeugdzorg, gemeente en provincie werken hierin samen en kunnen jongeren tot en met 18 jaar nu eerder bereiken en naar een passende oplossing zoeken. De snelheid waarin dit nu gebeurt voorkomt dat jongeren tussen wal en schip raken en bij meerdere geweldsdelicten betrokken zijn. Zo veel mogelijk wordt getracht om herhaling te voorkomen. Alle partijen zijn bijzonder trots op het bereikte resultaat.    

Voor deze voorziening heeft de gemeente een bedrag van 513.000 euro uitgetrokken.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×