Gemeente blundert opnieuw met Aalmarkt

Er lijkt een vloek te rusten op het Aalmarkt-project. Wie nu meerderjarig is, heeft de eerste plannen voor de ‘upgrade’ van het winkelgebied rond de Aalmarkt misschien nog net meegekregen, want zo lang doet de gemeente er al over om de voormalige Sleutelhof-plannen te realiseren. In 1993 kwam uiteindelijk het eerste plan op tafel. De laatste jaren hebben we het in Leiden over het Aalmarkt-plan als we het hebben over de sloop van de Aalmarktschool, de sloop van monumentale panden in het stadscentrum en de onteigening van panden in het gebied.

Dat laatste vormt nu opnieuw een breekpunt, want de gemeente blijkt fout op fout te hebben gestapeld bij de onteigeningsprocedures. De Rijksoverheid heeft een groot aantal bezwaarmakende eigenaren nu in het gelijk gesteld. Op 18 april heeft ‘de Kroon’ besloten tot een ‘gedeeltelijk onthouding van goedkeuring aan het onteigeningsbesluit Aalmarkt,’ zo is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. Oppositiepartij het CDA is woedend over deze zoveelste blunder en wil van het College van B&W weten wat de gevolgen zijn van deze nieuwste vertraging.

De gemeente is al jaren bezig om panden in het Aalmarkt-gebied op te kopen. Waar dat niet lukte, begon men een onteigeningsprocedure. De onteigening van onder andere de Aalmarkt 17 (het gat van Van Nelle) en 18, van de Mandemakersteeg 1a, 5, 8 (het Waagpleintje) 9, 11, 15 en 8 en de Stille Rijn 7 en 7a, gaat niet door. Bij een aantal percelen vergat de gemeente de zittende huurders te melden dat er een onteigeningsprocedure startte. Bij de panden van de apotheek aan de Mandemakersteeg heeft de gemeente niet aangetoond dat onteigening nodig is en bij Aalmarkt 18 ontbreekt de noodzaak tot onteigening helemaal, omdat de eigenaar de nieuwe bestemming zelf kan realiseren. “Al met al een flinke blunder van de gemeente die voor forse vertraging zal zorgen. Volgens deskundigen zal een nieuwe onteigeningsprocedure zeker anderhalf jaar duren,” zo schrijven de CDA-raadsleden Abraham Flippo en Moniek van Sandick.

Stadsgehoorzaal
Het CDA wil ook weten of de nieuwe problemen in het Aalmarkt-gebied voor nog meer vertraging zorgen bij de verbouwing van de Stadsgehoorzaal. Vorige week werd al bekend dat die verbouwing daarvan opnieuw een half jaar langer gaat duren en bovendien 1,6 miljoen extra gaat kosten.

Aalmarktschool
Ook de inmiddels gesloopte Aalmarktschool baart het CDA zorg: “Het stilleggen van de hele uitvoering moet niet als gevolg hebben dat we een tweede ‘Gat’ in deze stad krijgen, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft”.

Leiden Aalmarktproject


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×