Als vrijwilliger naar Afrika

Wie als vrijwilliger naar Afrika wil, kan terecht bij de informatiemiddagen van de Leidse stichting SIAMA Crossing Borders (SCB). De middagen zijn bedoeld om geïnteresseerde vrijwilligers kennis te laten maken met diverse projecten in Afrika. SCB bemiddelt tussen lokale ontwikkelingsorganisaties in Afrika en mensen die tijdelijk en belangeloos bij een van deze organisaties aan de slag willen. SCB richt zich met name op projecten met (wees)kinderen in Afrika; een kwetsbare groep die alle steun kan gebruiken.

SCB is bedoeld voor iedereen boven de achttien met iedere denkbare achtergrond of opleiding. Bijvoorbeeld jongeren die een actieve vakantie willen of aan het eind van hun studie de mogelijkheid willen iets van de kennis in de praktijk te brengen. Gepensioneerden of werkenden die zich een tijdje willen inzetten voor minder bedeelden, zijn eveneens van harte welkom. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers zelf een bijdrage in de kosten betalen voor tickets, transfers, introductie ter plaatse, kost en inwoning. Een gedeelte van de opbrengsten van SCB vloeit echter terug naar de deelnemende organisaties. De informatiemiddagen zijn op 31 mei, 14 juni en 28 juni, tussen 14.00 en 16.00 uur in het kantoor van SIAMA aan het Pieterskerkhof 38. Voor meer informatie en/of deelname: www.siamacb.nl .

Achtergrond

SCB werd in 2004 opgericht als onderdeel van SIAMA World Mission Travel, de internationale reisorganisatie voor missionarissen en ontwikkelingswerkers. Het bedrijf werd opgericht in 1970 en heeft momenteel wereldwijd 20.000 leden die van de diensten van SIAMA World Mission Travel gebruik maken. SCB laat zich ten aanzien van de keuze van de projecten en de selectie van de vrijwilligers overigens niet leiden door religieuze overwegingen. Het werk van SCB is dus puur op humanitaire gronden gestoeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×