Amnesty onderzoekt gemeentelijk antidiscriminatie-beleid

Volgende week zal Amnesty International Werkgroep Leiden Centrum de resultaten van het onderzoek ‘Aanpak van discriminatie door Nederlandse gemeenten: 443 kansen voor verbetering’ aan burgemeester Lenferink overhandigen. De Nederlandse afdeling van Amnesty International deed het onderzoek naar het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. Uit het rapport blijkt dat Nederlandse gemeenten weinig prioriteit geven aan de bestrijding van discriminatie. Door het rapport ook in Leiden aan te bieden hoopt Amnesty het Leidse College van B&W aan te sporen om meer te doen aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie in de gemeente Leiden. Het onderzoek is uitgevoerd dooronderzoeksbureau Research voor Beleid uit Leiden.

Het kabinet heeft aangegeven van de bestrijding van discriminatie een speerpunt te maken. Voor de feitelijke aanpak van discriminatie verwijst de rijksoverheid naar de gemeenten. De manier waarop gemeenten antidiscriminatiebeleid moeten invullen, blijft daarbij vaak in het midden. Amnesty International heeft daarom begin dit jaar geïnventariseerd hoe gemeenten beleid voor discriminatiebestrijding ontwikkelen en uitvoeren.

Amnesty International vindt dat in alle Nederlandse gemeenten kansen blijven liggen om discriminatie effectiever te voorkomen en bestrijden. De organisatie doet de rijksoverheid en de gemeenten een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering. Zo moet de rijksoverheid duidelijk maken hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn over rijk, provincies en gemeenten en welke inzet er van gemeenten verwacht wordt. Gemeenten moeten zorgen dat ze meer inzicht krijgen in de mate waarin discriminatie binnen de gemeentegrenzen voorkomt door cijfers over discriminatie op te vragen bij politie, Openbaar Ministerie, Antidiscriminatiebureau’s en daarover in gesprek te gaan met lokale belangenorganisaties van bijvoorbeeld migranten, vrouwen, gehandicapten en lesbiënnes en homoseksuelen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×