Zondagmiddag opent wethouder Paul Jonas een expositie die de Leidse fotograaf Albert Goossens maakte van hangjongeren bij de Burcht. (Foto: Albert Goossens).

GroenLinks: "Kunst is bij het CDA niet meer veilig"

In de Burcht is komende zomer een expositie van fotoportretten van hangjongeren op De Burcht te zien. De foto’s werden gemaakt door de Leidse fotograaf Albert Goossens. Zondagmiddag opent wethouder Paul Jonas (SP, Cultuur) de tentoonstelling. De openlucht expositie is overdag gratis te bezichtigen tot 22 juli. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA een serie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. De partij vindt het onverteerbaar dat de gemeente hangjongeren in het zonnetje zet die in het verleden voor veel schade en overlast hebben gezorgd. De partij vraagt zich af of het feestelijk openen van deze expositie door wethouder Jonas in de regiefunctie past die de gemeente samen met de politie wil voeren op het gebied van hangjongeren. “Door op deze manier het imago van hangjongeren op te leuken, zien andere hangjongeren in de stad zich niet alleen bevestigd in hun rol, worden ze ook aangemoedigd om vooral door te gaan met hangen en alle aanverwante zaken,” zo denken de CDA-raadsleden Joost Bleijie en Moniek van Sandick.

Het CDA ziet het nut niet van een expositie waar hangjongeren in het middelpunt van de belangstelling staan en vraagt zich af waarom het colllege er niet voor gekozen heeft om jongeren die juist positief en actief zijn in de stad in het zonnetje te zetten.

De partij wijst er verder op dat de monumentale Burcht dit jaar opnieuw gerenoveerd moet worden. Kosten: ruim acht ton. “Zo’n fragiel monument leent zich niet voor het ‘bewonen’ door hangjongeren,” aldus de twee raadsleden die het college oproepen strenger te handhaven rondom en in de Burcht.

De vragen van het CDA hebben kwaad bloed gezet bij GroenLinks. Raadslid Hans van Egdom meldt dat zijn fractie geschokt is over de schriftelijke vragen die het CDA heeft gesteld over de opening. “Als kunst met betrekking tot jongeren allen maar gericht kan en mag zijn op jongeren die volgens de normen en waarden van de plaatselijke politici een positieve bijdrage geven aan de stad dan moeten we het ergste vrezen voor de vrijheid van kunstuiting in deze stad,” zo betoogt GroenLinks dat stelt dat kunst bij het CDA niet meer veilig is.

Van Egdom: “Het CDA vraagt het College van B&W naar het nut van de expositie en begeeft zich daarmee op zeer glad ijs. Impliciet stelt het CDA dat kunst ‘nut’ moet hebben. GroenLinks is van mening dat dit wel een zeer beperkte visie op kunst is en doet het ergste vrezen voor vele musea en tentoonstellingen in Nederland indien het CDA de ruimte krijgt haar visie te verwezenlijken.”

Van Egdom, zelf fotograaf, windt zich er over op dat het CDA stelt dat de tentoonstelling een artistieke uitspatting is die er niet in slaagt om jongeren op een positieve wijze bij cultuur te betrekken. “Los van het feit dat deze tentoonstelling nooit als doel heeft gehad om jongeren op een positieve wijze bij cultuur te betrekken is het voor een politieke partij een onwaardig oordeel over het werk van de talentvolle fotograaf,” aldus Van Egdom. “Het CDA legt een niet onderbouwd verband tussen incidenten uit het verleden en de nu gefotografeerde jongeren en wil op basis van dergelijke argumenten een vrije kunstuiting die voor een appel en een ei de gemeente wordt aangeboden dwarsbomen. Het is om treurig van te worden. GroenLinks zal zondag bij de opening aanwezig zijn.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×