Schriftelijke vragen VVD over nieuwbouw Lorentzschool

De VVD-raadsleden Zevenbergen en Laudy hebben een elftal schriftelijke vragen opgesteld over de geplande nieuwbouw van de Lorentzschool. Hiertoe is besloten naar aanleiding van de schouw in de Asterstraat die de wethouder heeft toegezegd en omdat er in de omgeving van de school veel onrust heerst.

Allereerst vragen de raadsleden zich af, of het nieuwbouwplan volgens de originele aanbesteding kan worden uitgevoerd. “Zo nee, wanneer is er met de aannemer onderhandeld, wat is er gewijzigd, waarom en wat is daarvan het effect? Geven de eventuele wijzigingen in het plan meer of minder risico tot overlast voor omwonenden. En wat wordt er gedaan om overlast zoveel mogelijk te beperken? Zijn de bouwer en/of opdrachtgever verzekerd tegen schade die door de bouwwerkzaamheden kan ontstaan aan panden in de omgeving van de school? Vereist zo’n verzekering een schouw voorafgaand aan de werkzaamheden en is de toegezegde schouw al uitgevoerd? Wat was het resultaat daarvan?”

“Acht uw college het raadzaam om een eigen schouw te laten uitvoeren door hetzelfde bedrijf dat een opname heeft gemaakt van de technische en fysieke staat van de woningen in opdracht van de bewoners?”

Verder willen de raadsleden weten of het plan nog altijd voldoet aan artikel 7.3.2 van de bouwverordening. Waarom heeft de gemeente niet naar de buurtbewoners geluisterd voor professionele juridische ondersteuning werd ingeroepen? Heeft de gemeente altijd tijdig gereageerd op brieven van buurtbewoners en kan er een overzicht van deze correspondentie worden toegevoegd aan bovenstaande vragen? “Welke voorbeelden van de door uw college bejubelde open bestuursstijl vinden de bewoners van de Asserstraat terug bij dit project.”

Advertentie

Leiden Politiek lorentzschool


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×