Bewonerscommissie Haagweg-Noord opgericht tegen sloop

In Haagweg-Noord is een bewonerscommissie opgericht om te protesteren tegen de mogelijke sloop van huurwoningen van Portaal. In een brief aan de directeur van Portaal, de heer Lex de Boer, vraagt de commissie om een gesprek op korte termijn. De bewoners maken zich ernstige zorgen over het door Portaal gestarte onderzoek naar sloop van woningen in de Schimmelstraat, De Genestetstraat, Nicolaas Beetsstraat, Potgieterlaan en aan de Toussaintkade. Een door bewoners gehouden enquête heeft aangetoond dat bijna 90% zich verzet tegen sloop van hun woning.

De 145 woningen zijn begin jaren zeventig voor het laatst gerenoveerd en kampen onder andere met achterstallig onderhoud. Portaal is in het voorjaar van 2005 begonnen met de voorbereidingen voor de renovatie. De (voor)onderzoeken zijn in 2006 omgezet in concrete renovatieplannen. Een jaar later is er een klankbordgroep geformeerd waarin burgers konden reageren op de renovatieplannen. Afgelopen juni bleek, bij de presentatie van de stand van zaken tijden twee bewonersavonden, dat Portaal ook de optie van sloop en nieuwbouw wil onderzoeken. Dit leidt tot grote onrust in de buurt.

De bewonerscommissie wil nu in een gesprek met de directie van Portaal duidelijkheid krijgen over de gang van zaken. ‘De bewoners voelen zich twee jaar lang aan het lijntje gehouden en voelen zich misleid. Hoe heeft Portaal zo’n inschattingsfout kunnen maken? Heeft men destijds ook geen afweging gemaakt: renoveren of slopen? Spelen er geen andere overwegingen dan alleen maar financiële? Waarom nu pas deze wending?

Ook wil de bewonerscommissie nauw betrokken worden bij de conclusies en de resultaten van de onderzoeken naar sloop van de woningen, die komend najaar bekend worden. Bij twijfel over de juistheid en zuiverheid van de conclusies zal de commissie pleiten voor een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. De commissie zal alle politieke partijen en wethouder Witteman op de hoogte houden van het proces en hoe bewoners hierin betrokken worden. Ook zal de commissie de Gemeente en de FHLO (Federatie Huurdersorganisatie Leiden en Omstreken) oproepen de procedures zorgvuldig toe te passen en daarbij rekening te houden met het draagvlak van de buurtbewoners.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×