Met deze protestborden gaan bewoners van Roomburg vanaf 23 augustus actie voeren. Enkele tientallen hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om te kijken of een schadevergoeding mogelijk is. Ook wil een aantal van hen het koopontract laten ontbinden.

Roomburg gaat actie voeren tegen gemeente

Bewoners van Roomburg gaan actie voeren tegen de gemeente Leiden die hen volgens een flink aantal van hen heeft misleid door niet te vertellen dat in hun wijk asielzoekers gehuisvest worden. Ook het archeologisch park dat hen in het vooruitzicht was gesteld komt er wegens geldgebrek voorlopig niet. Op 23 augustus komen er op een aantal gevels metersgrote spandoeken te hangen. Ook worden er 900 posters in de wijk verspreid.

Niet alleen de komst van het asielzoekerscentrum baart de bewoners zorgen. Ook vreest men dat de combinatie met het woonwagencentrum dat in de wijk komt problemen op gaat leveren. Woonwagenbewoners en asielzoekers zouden niet met elkaar overweg kunnen. Lau van Vliet, opbouwwerker van het Trekvaartplein, denkt niet dat er op dat vlak problemen zijn te verwachten.

Een ander actiemiddel is de bewoners inmiddels ook aangeboden door de Leidse ondernemer Jan Verbaan. Verbaan: “Ik zou het wel weten. Je hebt in Roomburg zo’n 1000 gedupeerden. Als die allemaal een steen bij wethouder Witteman door de ruiten gooien moet je eens zien hoe snel het wordt teruggedraaid. Die mensen krijgen dan misschien wel 100 of 150 euro boete, maar die betaal ik dan voor maximaal 1000 bakstenen”. Of de bewoners in zijn voor dit actiemiddel is niet bekend, maar het lijkt niet waarschijnlijk.

Leiden bakstenen Jan Verbaan


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×