Provincie knapt oevers op

Eind augustus begint de provincie met het vervangen van oeverconstructies op diverse locaties langs de Leidse Trekvliet ter hoogte van de Trekvlietbrug in Leiden. De werkzaamheden zijn naar verwachting half oktober 2007 afgerond. Half september is het Rijn-Schiekanaal tussen de Hofvliet en Hofweg in Voorschoten aan de beurt. Die werkzaamheden zijn naar verwachting half november afgerond. De werkzaamheden zijn nodig om de oevers te laten voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen.

Tijdens de oeververvangingen vinden heiwerkzaamheden plaats om een damwandconstructie te kunnen plaatsen. Deze werkzaamheden zorgen mogelijk voor geluidshinder. Ook de beroeps- en recreatievaart kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Alle werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd en vinden plaats op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×