Pancras-West tekent opnieuw bezwaar aan tegen gedogen café's

De vereniging Pancras-West tekent bezwaar aan tegen de procedure die de Milieudienst West-Holland volgt voor het afgeven van gedoogbeschikkingen aan de De Linkse Kerk en Bar en Boos. Voorzitter van Meijgaarden laat weten dat de wijkvereniging een bezwaarschrift zal indienen bij het College van B&W. Pancras-West is boos dat de stukken midden in de schoolvakanties ter inzage zijn gelegd en dat de termijn waarop belanghebbenden bovendien met twee weken veel te kort is. Volgens Van Meijgaarden is dat in strijd met de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De wijkvereniging wil dat er een nieuw besluit over de ter inzagelegging genomen wordt, zodat belanghebbenden wel de wettelijke tijd krijgen om hun zienswijzen in te dienen.

Leiden Linkse Kerk


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×