Planschade Vijf Meiplein toegekend

Aan bewoners van het Vijf Meiplein wordt in totaal €176.000 aan planschade uitgekeerd. De bedragen variëren van €5.000,- tot €10.000,-. De bewoners hebben recht op een vergoeding na de verbouwing van de Luifelbaan, omdat hun uitzicht wordt belemmerd en hun privacy wordt aangetast. Bovendien komt er meer verkeer en neemt onder andere de geluidshinder toe.

Niet alle bewoners hebben een aanvraag ingediend voor een planschadevergoeding. Wethouder Witteman merkte op dat de gemeente niet de plicht heeft om mensen te wijzen op de mogelijkheid een vergoeding aan te vragen. Maar aangezien er geen termijn is waarbinnen een verzoek moet worden ingediend, kunnen er nog jarenlang nieuwe aanvragen worden ingediend.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×