Problemen rond Trekvaartplein in alle openheid bespreken

Fractievoorzitter van de SP, Antoine Theeuwen heeft dinsdagavond in de actualiteitsronde van de commissie Bestuur en Leefbaarheid aan de burgemeester gevraagd waarom het debat over het Trekvaartplein van de agenda is gehaald en hoe het nu staat met de voortgang rond deze al vijftien jaar slepende zaak. Lenferink antwoordde hierop dat de commissie er niet voor voelde om de beraadslagingen hierover dinsdag voor de vergadering om 19.30 uur vertrouwelijk te behandelen. De commissie wil ook de direct betrokkenen kunnen horen en daarom moesten de stukken worden aangepast. Het College van B & W levert nu voor 26 september de stukken aan.

Nu is bepaald dat dit debat in alle openbaarheid op woensdag 26 september plaatsvindt. Inspraak is hier mogelijk. Lenferink vindt het wel jammer dat hij daarvoor de repetitie van het Koraalmuziek in de Hooglandse Kerk moet laten schieten maar de plicht gaat voor. De leden van de commissie Bestuur en Leefbaarheid denken minstens twee uur nodig te hebben om de problemen rond het Trekvaartplein in kaart te brengen.

Rond het Trekvaartplein zijn problemen ontstaan in de communicatie tussen bewoners en gemeente. Nu niet duidelijk is wie als woordvoerder namens de gemeente optreedt, de burgemeester of wethouder Witteman, heeft de bewonerscommissie de contacten tijdelijk stilgezet totdat er meer duidelijkheid is ontstaan. Ook wil de bewonerscommissie hun woordvoerder door de gemeente erkend hebben.

Leiden Trekvaartplein


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×