Wethouder teruggestuurd naar omwonenden Bracolterrein

Wethouder Witteman moet opnieuw in gesprek met de omwonenden van het Bracol-Zitmanterrein. Het bouwplan voor dit terrein zorgde gisteravond voor verhitte hoofden tijdens de raadscommissie Ruimte en Bereikbaarheid. De gemeente wil er vijftien woningen laten bouwen, terwijl de buurt het terrein groen wil houden. Bovendien lijdt Leiden een verlies van 400.000 euro op het plan.

Het Bracolterrein is in 1986 aangekocht door de gemeente en is onderdeel van een grotere overeenkomst. Het ligt al jaren braak en is in de loop der jaren veranderd in een groen speelterrein. De buurtbewoners protesteren massaal tegen de voorgestelde bebouwing. Wethouder Witteman heeft echter meerdere keren gezegd dat het plan niet gewijzigd kan worden. Louk Rademaker wees erop dat de wethouder hiervoor telkens verschillende redenen aanvoert, terwijl hij tussendoor toch het plan wijzigde. Witteman kon hiervoor geen verklaring geven.

Contact met buurt

Peter Bootsma (D66) en Jos Posthuma (GroenLinks) vlogen elkaar in de haren over het contact met de omwonenden. Ook de wethouder werd aangevallen toen die stelde een brief van de omwonenden niet te kennen. Witteman vond dat het niet nodig was om te overleggen met de buurt nadat de artikel 19 procedure was afgerond. ‘Tijdens deze procedure is veel overlegd en is uitgebreid geluisterd naar de buurt. Nu is de procedure afgerond en heeft het geen zin meer om te overleggen over wijzigingen.’

Verlies

Jan-Jaap de Haan (CDA) viel vooral over het verlies dat de gemeente lijdt op het plan. ‘Waarom draait de gemeente op voor de archeologische kosten? Dat lijkt me staatssteun. Het is een erg slecht plan.’ Bij de deal is echter in 1999 al afgesproken dat de gemeente de grond schoon oplevert. Tijdens de bodemsanering en het bouwrijp maken van het terrein hoort volgens de wethouder ook het archeologisch onderzoek.

Teruggestuurd

Wethouder Witteman hield vol dat het plan niet gewijzigd kan worden. ‘We hebben woningen nodig en kunnen besluiten uit het verleden niet ongedaan maken. Het plan is ingrijpend gewijzigd na overleg met de omwonenden en dit compromis is het meest ideale dat bereikt kan worden.’ De raadscommissie nam er geen genoegen mee en stuurde de wethouder terug naar de omwonenden. Witteman zal hen wel ontvangen, maar ziet geen ruimte voor wijzigingen. Toch hebben de buurtbewoners die bij de vergadering waren nieuwe hoop gekregen. ‘We waren bang dat de commissie gewoon zou slikken, maar we kunnen toch weer verder praten.’

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×