Opbouwwerker Van Vliet, mevr. Schneider en Guido Terpstra (CU) in gesprek

Bewoners Trekvaartplein: ‘Verlos ons van deze mensen’

Meer dan dertig bewoners van het Trekvaartplein waren gisteravond naar het Stadhuis gekomen. Zij deden hun beklag over de communicatie van de gemeente. ‘Gisteravond kregen we pas een brief met een reactie op de bezwaren vanaf april.’ Het draait allemaal om de vraag wie er mag overleggen met de gemeente. Leiden heeft een klankbordgroep opgericht en wil overleggen met alle bewoners. Het bestuur van Trekvaartplein voelt zich nu niet serieus genomen door de ambtenaren van de gemeente. Inhoudelijk wordt er dan ook weinig gezegd over de plannen.

Inspreekster Annie Offenberg vertelde de commissie Bestuur en Leefbaarheid haar visie. ‘Ik woon al vanaf 1974 op het Trekvaartplein en wil dat blijven doen. Ik zat namens het bestuur in een werkgroep en die is eenzijdig zonder enig overleg opgeheven. Een klankbordgroep is plotsklaps het toverwoord. Het hele bestuur heeft zich alsnog aangemeld voor de klankbordgroep, maar die was al gesloten met vijf deelnemers. Er worden ons steeds onwaarheden verteld en we worden steeds verkeerd en iedere keer anders geïnformeerd en aan de kant geschoven.’

De projectleider betoogde dat klankbordgroepen, nieuwsbrieven, een 24-uurstelefoonservice, een website en fysieke aanwezigheid op het terrein zijn ingezet om de communicatie met het Trekvaartplein te verbeteren. ‘We hebben een brandpreventiecursus aangeboden, maar de deelname was nihil. Ook heeft de gemeente bemiddeld bij de Belastingdienst.’ Hij gaf aan dat het juist van de kant van het bestuur stil is gebleven vanaf april. ‘De bestuursovereenkomst met Oegstgeest zorgde voor spanning binnen het bestuur. Het bestuur is gevallen en er is een nieuw bestuur gekomen dat tegen individuele participatie is. Wij willen juist wél met iedere bewoner praten en niet alleen met het bestuur.’

De bewoners van Trekvaartplein zijn duidelijk in hun verzoek: ‘Verlos ons van deze mensen die niet willen samenwerken!’ Ook opbouwwerker Van Vliet is expliciet over de samenwerking. ‘Het proces gaat niet goed, het vertrouwen is helemaal weg.’ Voor de ambtenaren van de gemeente heeft hij geen goed woord over. ‘Ze hebben hun zakken gevuld met nietsdoen en de bewoners bedot. Plannen worden niet uitgevoerd.’

Leiden Trekvaartplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×