Forse bezwaren plannen Trekvaartplein

Opnieuw zijn er forse bezwaren ingebracht tegen de plannen rond het Trekvaartplein. In een emotioneel betoog probeerde een woonbootbewoner te voorkomen dat de geplande brug naar Poelgeest over zijn boot komt. Een inwoner van Poelgeest betoogde dat de wijk helemaal geen brug wil, maar als die dan toch moet komen, dan vooral niet hier. Daarnaast waren er meer dan dertig bewoners van Trekvaartplein aanwezig, die de plannen eveneens slecht vinden. Zij kwamen niet eens aan de inhoudelijke bezwaren toe, omdat de communicatie met de gemeente dusdanig slecht verloopt dat zij eerst weer ‘fatsoenlijk overleg’ willen.

De plannen van de gemeente werden aan het begin van de vergadering in een presentatie voor de commissie Bestuur en Leefbaarheid toegelicht. Het project omvat zowel de herinrichting van het Trekvaartplein en de aanleg van een brug naar Poelgeest, als de herinrichting van de Haarlemmerweg bij het Trekvaartplein.

Woonwagenkamp

Het woonwagenkamp Trekvaartplein is nu overbevolkt, brandgevaarlijk, verouderd en ‘slecht handhaafbaar’. Er staan te veel wagens, namelijk 133 terwijl er volgens de gemeente 80 horen en nog eens 26 gedoogd worden. De overige 27 wagens zijn ongeregistreerd. Leiden wil het hele terrein herstructureren. Daarvoor moet ongeveer de helft van de woonwagens naar andere locaties verhuizen. Tot nu toe is er alleen in Roomburg een nieuwe locatie gevonden, met maximaal dertig staanplaatsen. Daarnaast heeft de gemeente plannen voor sociale en maatschappelijke ondersteuning en fysieke en financiële handhaving.

Woonboten

Leiden en Oegstgeest hebben een bestuursovereenkomst gesloten, waarin een nieuwe brug tussen de Oegstgeesterweg en Poelgeest is afgesproken. Die is ingetekend op Leids grondgebied en moet door Leiden betaald worden. Op de geplande locatie liggen nu zes woonboten, die moeten wijken voor de brug. In een emotioneel betoog hield bewoner Jeroen van der Sluijs de commissie voor dat dit plan absoluut niet mag doorgaan. Ook de bewoners van Trekvaartplein zijn tegen de brug, omdat die over het huidige woonwagenkamp loopt.

Poelgeest

De wijk waar het allemaal om begonnen is, Poelgeest, zit niet te wachten op de tweede ontsluiting. Dat betoogde Frank ter Beek, bestuurslid van de wijkvereniging. Als er al een brug komt, moet die op een andere locatie. Poelgeest is bedoeld als autoluwe wijk en vreest nu sluipverkeer. ‘Er zijn geen argumenten voor een extra ontsluiting van de wijk.’

Leiden Trekvaartplein


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×